Legislatie

Legislatie

2024

 HCLM Craiova nr. 289/27.06.2024 închiriere prin licitaţie a unor terenuri din Piaţa Centrală şi Piaţa Orizont

 HCLM Craiova nr. 288/27.06.2024 prelungire contract închiriere Saeri Kol Piaţa Orizont

 HCLM Craiova nr. 218/25.04.2024 închiriere prin licitaţie a unor spaţii din Piaţa Centrală şi Piaţa BIG

 HCLM Craiova nr. 203/25.04.2024 aprobare situaţii financiare pe anul 2023

 HCLM Craiova nr. 164/28.03.2024 desfiinţare sedii secundare str. Râului şi str. Dimitrie Gerota

 HCLM Craiova nr. 153/28.03.2024 aprobare majorare capital social

 HCLM Craiova nr. 127/29.02.2024 aprobare tarif depozitare

 HCLM Craiova nr. 126/29.02.2024 închiriere prin licitaţie a unui spaţiu din Piaţa Centrală

 HCLM Craiova nr. 125/29.02.2024 prelungire contracte de închiriere din Piaţa Centrală şi Piaţa Orizont

 HCLM Craiova nr. 95/29.02.2024 de aprobare buget venituri şi cheltuieli pe anul 2024

 HCLM Craiova nr. 36/25.01.2024 prelungire contract închiriere Bascoveanu

 HCLM Craiova nr. 31/25.01.2024 încetare concesiune Târg Municipal

2023

 HCLM Craiova nr. 672/18.12.2023 închiriere prin licitaţie publică a unor spaţii din Piaţa Chiriac şi Piaţa Brazda lui Novac

 HCLM Craiova nr. 671/18.12.2023 aprobare tarife utilizare locuri publice din pieţe pe anul 2024

 HCLM Craiova nr. 650/18.12.2023 aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare

 HCLM Craiova nr. 649/18.12.2023 aprobare Organigrama si Stat de funcţii

 HCLM Craiova nr. 636/18.12.2023 rectificare Buget venituri şi cheltuieli pe anul 2023

 HCLM Craiova nr. 569/28.11.2023 de aplicare a măsurilor fiscal-bugetare din Legea nr. 296/2023

 HCLM Craiova nr. 541/26.10.2023 închiriere prin licitaţie a unui teren în Piaţa Orizont

 HCLM Craiova nr. 540/26.10.2023 prelungire contracte închiriere terenuri din pieţe

 HCLM Craiova nr. 524/26.10.2023 rectificare Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023

 HCLM Craiova nr. 448/31.08.2023 prelungiri Robest şi FloareDeNuMăUita

 HCLM Craiova nr. 370/27.07.2023 prelungire 4 ani contract închiriere Constantin P. Mihaela

 HCLM Craiova nr. 312/29.06.2023 prelungire 1 an – Insieme

HCLM Craiova nr. 311/29.06.2023 închiriere prin licitaţie spaţiu Piaţa Brazda lui Novac

 HCLM Craiova nr. 279/25.05.2023 prelungire contract închiriere Beivars

 HCLM Craiova nr. 258/25.05.2023 aprobare situaţii financiare aferente anului 2022

 HCLM Craiova nr. 205/27.04.2023 prelungire durată contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

 HCLM Craiova nr. 183/27.04.2023 mandatare reprezentant CL Craiova să voteze în AGA împuternicirea Administratorului pentru semnarea contractului de împrumut

 HCLM Craiova nr. 153/30.03.2023 închiriere prin licitaţie spaţii Piaţa Centrală

 HCLM Craiova nr. 100/23.02.2023 aprobare prelungire două contracte de închiriere în Piaţa Centrală şi Piaţa BIG

 HCLM Craiova nr. 74/23.02.2023 aprobare buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023

 HCLM Craiova nr. 73/23.02.2023 aprobare accesare credit pentru investiţii

 HCLM Craiova nr. 25/26.01.2023 îndreptare eroare materială din HCLM 659/2022 de aprobare a tarifelor pe anul 2023

 HCLM Craiova nr. 22/26.01.2023 prelungire Bobilmar

2022

 HCLM Craiova nr. 660/22.12.2022 aprobare contract-cadru de închiriere terenuri/spaţii în pieţe

 HCLM Craiova nr. 659/22.12.2022 aprobare tarife în pieţele din municipiul Craiova şi în Târgul Municipal pe anul 2023

 HCLM Craiova nr. 656/22.12.2022 prelungire durată contracte de închiriere în pieţe

 HCLM Craiova nr. 638/22.12.2022 rectificare buget Pieţe şi Târguri Craiova pe anul 2022

 HCLM Craiova nr. 609/24.11.2022 prelungire contracte închiriere terenuri din pieţe şi din Târgul Municipal

 HCLM Craiova nr. 543/27.10.2022 rectificare buget 2022

 HCLM Craiova nr. 487/29.09.2022 desfiinţare puncte de lucru

 HCLM Craiova nr. 486/29.09.2022 închiriere spaţii Piaţa Centrală

 HCLM Craiova nr. 439/25.08.2022 prelungire contracte închiriere terenuri din Piaţa Centrală şi Piaţa Gării

 HCLM Craiova nr. 397/28.07.2022 prelungire contract închiriere Insieme

 HCLM Craiova nr. 333/30.06.2022 prelungire contracte închiriere terenuri din pieţe şi Târgul Municipal Craiova

 HCLM Craiova nr. 321/30.06.2022 privind aprobare utilizare dividende peanul 2021 pentru majorare capital social

 HCLM Craiova nr. 312/03.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2022

 HCLM Craiova nr. 270/26.05.2022 de modificare a HCLM nr. 522/2021 referitoare la tarifele din pieţe

 HCLM Craiova nr. 269/26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Pieţei Chiriac

 HCLM Craiova nr. 268/26.05.2022 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere având ca obiect terenuri din pieţe

 HCLM Craiova nr. 238/26.05.2022 privind aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2021

 HCLM Craiova nr. 217/21.04.2022 – aprobare Studiu de Fezabilitate “Modernizare Hală Preambalate Piaţa Brazda lui Novac”

 HCLM Craiova nr. 214/21.04.2022  trecere din domeniul public în domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuriu din Piaţa Brazda lui Novac, în vederea casării şi demolării

 HCLM Craiova nr. 213/21.04.2022 închiriere prin licitaţie a unui spaţiu din Piaţa Centrală

 HCLM Craiova nr. 209/21.04.2022 prelungire contracte de închiriere

 HCLM Craiova nr. 195/21.04.2022 aprobare organigramă şi stat de funcţii pe anul 2022

 HCLM Craiova nr.180/08.04.2022 primire în concesiune Piaţa Chiriac

 HCLM Craiova nr. 139/28.03.2022 prelungire contracte închiriere cu SC Agro-Zoo-Apis Cooperativa

 HCLM Craiova nr. 71/28.02.2022 prelungire contract închiriere cu SC Flomidor Impex SRL

 HCLM Craiova nr. 58/28.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2022

2021

 HCLM Craiova nr. 531/16.12.2021 aprobare SF “Construire hală metalică – Piaţa Brazda lui Novac”

 HCLM Craiova nr. 522/16.12.2021 aprobare tarife pieţe şi Târgul Municipal Craiova pentru anul 2022

 HCLM Craiova nr. 521/16.12.2021 închiriere prin licitaţie spaţiu Piaţa Gării

 HCLM Craiova nr. 520/16.12.2021 prelungire contracte închiriere spaţii şi terenuri din pieţe

 HCLM Craiova nr. 507/16.12.2021 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2021

HCLM Craiova nr. 418/28.10.2021 actualizare Studiu de Fezabilitate obiectiv investiţii “Modernizare Piaţa Ciupercă”

HCLM Craiova nr. 392/28.10.2021 – prelungire contracte de închiriere terenuri din Târgul Municipal Craiova

HCLM Craiova nr. 384/28.10.2021 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2021

 HCLM Craiova nr. 357/30.09.2021 de aprobare a organigramei şi statului de funcţii ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

 HCLM Craiova nr. 346/30.09.2021 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2021

HCLM Craiova nr. 307/26.08.2021 închiriere terenuri în Piaţa Centrală

HCLM Craiova nr. 249/24.06.2021 închiriere spaţiu Piaţa Craioviţa Nouă BIG

HCLM Craiova nr. 202/27.05.2021 modificare contract concesiune cu SC Accesorii, Subansamble şi Piese Auto SRL

HCLM Craiova nr. 201/27.05.2021 închiriere terenuri în pieţe

HCLM Craiova nr. 156/22.04.2021 privind modificarea HCLM Craiova nr. 195/2020 referitoare la închirierea unor spaţii şi terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 134/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2021

HCLM Craiova nr. 107/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii

HCLM Craiova nr. 91/25.03.2021 privind prelungirea duratei mandatului de administrator SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, al d-lui Mărăcine Alin

HCLM Craiova nr. 26/28.01.2021 prelungire durată contract închiriere cu Jerpelea Andreea Renee PFA

HCLM Craiova nr. 23/28.01.2021 privind înşuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii redevenţei pentru terenul situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota nr.7

2020

HCLM Craiova nr. 386/31.12.2020 de aprobare Studiu de Fezabilitate “Construire hale comercializare produse second-hand Târg Municipal Craiova”

HCLM Craiova nr. 385/31.12.2020 de aprobare Studiu de Fezabilitate “Modernizare Piaţa Ciupercă”

HCLM Craiova nr. 379/31.12.2020 prelungire durată contract închiriere cu SC ACD COM SRL

HCLM Craiova nr. 369/31.12.2020 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2020

 HCLM Craiova nr. 363/31.12.2020 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2021

HCLM Craiova nr. 268/27.08.2020 prelungire contracte de închiriere terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 258/27.08.2020 majorare capital social SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM 224/30.07.2020 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii al SC Piete şi Târguri Craiova SRL pe anul 2020

HCLM Craiova nr. 218/30.07.2020 repartizare profit Pieţe şi Târguri Craiova pe anul 2019

HCLM Craiova nr. 196/25.06.2020 concesionare teren 4 Târg Municipal Craiova

HCLM Craiova nr. 195/25.06.2020 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri şi spaţii din pieţe

HCLM Craiova nr. 188/25.06.2020 de aprobare a situaţiilor financiare ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL aferente anului 2019

HCLM Craiova nr. 186/25.06.2020 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2020

HCLM Craiova nr. 167/28.05.2020 închiriere prin licitaţie terenuri şi spaţii din Piaţa Valea Roşie, Piaţa Centrală şi Târgul Municipal Craiova

HCLM Craiova nr. 166/28.05.2020 prelungire contract de închiriere cu Bybanu Amur

HCLM nr. 82/27.02.2020 prelungire durată contracte de închiriere terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 45/14.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2020

HCLM Craiova nr. 19/30.01.2020 prelungire contracte de închiriere spaţii comerciale din pieţe

2019

HCLM Craiova nr. 544/19.12.2019 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova pentru anul 2020

HCLM Craiova nr. 519/19.12.2019 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 487/28.11.2019 prelungire contracte de închiriere terenuri Piaţa Centrală

HCLM Craiova nr. 431/31.10.2019 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 403/26.09.2019 prelungire contract de închiriere dintre Pieţe şi Târguri şi SC Robest

HCLM Craiova nr. 362/29.08.2019 modificare contract de administrare Mărăcine Alin-Mădălin

HCLM Craiova nr. 356/29.08.2019 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 325/25.07.2019 modificare obiect contract de închiriere între Pieţe şi Târguri şi SC Regensburg

HCLM Craiova nr. 287/27.06.2019 prelungire contracte de închiriere terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 282/27.06.2019 scoatere la licitaţie terenuri/spaţii din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 281/27.06.2019 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării unor pieţe volante

HCLM Craiova nr. 260/27.06.2019 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 216/30.05.2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2019

HCLM Craiova nr. 198/23.04.2019 prelungiri contracte de închiriere terenuri şi spaţii din pieţe

HCLM Craiova nr.171/23.04.2019 aprobare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2019

HCLM Craiova nr. 170/23.04.2019 aprobare situaţii financiare ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2018

HCLM Craiova nr. 125/28.03.2019 scoatere la licitaţie terenuri/spaţii din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 124/28.03.2019 prelungire contract de închiriere teren

HCLM Craiova nr. 65/28.02.2019 prelungire contracte de închiriere terenuri din pieţe 

 HCLM Craiova nr. 18/31.01.2019 preluare Piaţa Chiriac

2018

 HCLM Craiova nr. 532/20.12.2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2019

HCLM Craiova nr. 529/20.12.2018 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 528/20.12.2018 scoatere la licitatie spaţii/terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 526/20.12.2018 însuşire raport evaluare pentru stabilire redevenţă teren Gerota

HCLM Craiova nr. 508/20.12.2018 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 476/29.11.2018 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 444/25.10.2018 scoatere la licitatie teren şi spaţiu din Piaţa Centrală în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 443/25.10.2018 prelungire contracte de închiriere 

HCLM Craiova nr. 437/25.10.2018 aprobare Regulament piaţa volantă 

HCLM Craiova nr. 425/25.10.2018 rectificare buget SC Piete şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr. 395/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentelor-cadru pentru funcţionarea pieţelor 

HCLM Craiova nr. 386/27.09.2018 aprobare rezultat evaluare administrator SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr. 340/30.08.2018 modificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr. 321/26.07.2018 modificare tarife pieţe 

HCLM Craiova nr. 305/26.07.2018 desemnare reprezentanţi în Comisia de evaluare a Administratorului SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr. 293/26.07.2018 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr. 279/28.06.2018 prelungire contracte de închiriere terenuri situate în Piaţa Centrală şi Piaţa Valea Roşie 

HCLM Craiova nr. 266/28.06.2018 majorare capital social SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr. 196/31.05.2018 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL pe anul 2017

 HCLM Craiova nr. 163/26.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL

 HCLM Craiova nr. 134/29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova

 HCLM Craiova nr. 130/29.03.2018 privind încetarea efectelor HCLM nr. 324/2017 cu privire la scoaterea la licitaţie a unor bunuri

 HCLM Craiova nr. 106/29.03.2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2018

 HCLM Craiova nr. 45/15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2018

2017

HCLM Craiova nr. 486/21.12.2017 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2018

HCLM Craiova nr. 442/23.11.2017 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr. 403/26.10.2017 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

Hotararea AGA 10 din 2017

HCLM Craiova nr. 333/31.08.2017 aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, începând cu data de 01 octombrie 2017

HCLM Craiova nr. 324/31.08.2017 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova si Târgul Municipal Craiova

HCLM Craiova nr. 305/31.08.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Pieţe si Târguri Craiova SRL, pe anul 2017

HCLM Craiova nr. 217/29.06.2017 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 203/25.05.2017 preluare Piaţa Brestei

HCLM Craiova nr. 172/25.05.2017 pentru aprobarea situatiilor financiare ale SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2016

HCLM Craiova nr. 157/27.04.2017 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr. 109/30.03.2017 concesionare Piaţa Brestei şi modificare termene de plată redevenţă

HCLM Craiova nr. 104/30.03.2017 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr. 90/30.03.2017 aprobare organigramă SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 42/23.02.2017 aprobare contract administrare Mărăcine Alin

HCLM Craiova nr. 36/26.01.2017 privind desemnarea domnului Mărăcine Alin Mădălin în funcţia de administrator al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 35/26.01.2017 încetare contract de administrare Claudiu Neagoe 

Hotararea AGA nr. 6 din 07.08.2017

HCLM Craiova nr. 27/26.01.2017 privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public, situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 7 (Târg Gerota III)

2016

HCLM Craiova nr. 216/15.12.2016 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2017

HCLM Craiova nr. 126/29.09.2016 prelungiri contracte de închiriere

HCLM Craiova nr. 77/25.08.2016 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 73/21.07.2016 desemnare administrator Neagoe Claudiu

HCLM Craiova nr. 72/21.07.2016 incetare desemnare administrator Durle Cosmin

HCLM Craiova nr. 44/21.07.2016 încetare concesiune asupra a 3 spaţii din Complexul Piaţa Centrală

HCLM Craiova nr. 37/21.07.2016 prelungire contracte de închiriere terenuri/spaţii din pieţe

HCLM Craiova nr. 36/21.07.2016 scoatere la licitaţie terenuri/spaţii din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 25/21.07.2016 mandatare reprezentant AGA pentru promovare acţiune contra foştilor administratori

HCLM Craiova nr. 23/21.07.2016 modificare stat de funcţii pe anul 2016

HCLM Craiova nr. 200/26.05.2016 scoatere la licitaţie terenuri/spaţii în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 180/26.05.2016 pentru aprobarea situaţiilor financiare ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2015

HCLM Craiova nr. 109/31.03.2016 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016

HCLM Craiova nr. 89/25.02.2016 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr. 83/25.02.2016 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova

HCLM Craiova nr. 68/25.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016

HCLM Craiova nr. 61/08.02.2016 privind concesionarea, către S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 7 (Târg Gerota II)

HCLM Craiova nr. 54/08.02.2016 modificare HCLM 124/2014 referitor la desemnarea reprezentantului AGA

HCLM Craiova nr. 23/28.01.2016 privind preluarea din exploatarea S.C.Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor bunuri (Piaţa Brestei)

HCLM Craiova nr. 18/28.01.2016 desemnare administrator Durle Cosmin

HCLM Craiova nr. 17/28.01.2016 încetare contract administrare Neagoe Claudiu

2015

HCLM Craiova nr. 496/17.12.2015 alocare ajutoare de urgenţă către persoanele afectate de incendiul provocat în data de 11.12.2015 în Târgul Municipal Craiova 

HCLM Craiova nr. 495/17.12.2015 privind concesionare unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. (Târg Gerota I)

HCLM Craiova nr. 474/17.12.2015 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2016

HCLM Craiova nr. 457/17.12.2015 rectificare buget 

HCLM Craiova nr. 327/24.09.2015 scoatere la licitatie spaţii şi terenuri în vederea închirierii 

HCLM Craiova nr. 250/30.07.2015 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr. 219/25.06.2015 prelungiri contracte de închiriere 

HCLM Craiova nr. 218/25.06.2015 scoatere la licitatie teren Piaţa Valea Rosie 

HCLM Craiova nr. 174/28.05.2015 privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2014 

HCLM Craiova nr. 157/30.04.2015 prelungiri contracte de închiriere

HCLM Craiova nr. 113/26.03.2015 prelungiri contracte de închiriere 

HCLM Craiova nr. 88/26.03.2015 aprobare organigramă şi stat de funcţii

HCLM Craiova nr. 67/26.02.2015 scoatere la licitatie, în vederea închirierii, a unor terenuri şi spaţii 

HCLM Craiova nr. 48/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015

 HCLM Craiova nr. 23/29.01.2015 prelungiri contracte de închiriere terenuri şi spaţii

HCLM Craiova nr. 21/29.01.2015 pentru aprobarea contractului-cadru pentru închirierea de către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a terenurilor şi spaţiilor situate în pieţe şi târguri 

HCLM Craiova nr. 18/29.01.2015 scoatere la licitatie teren Piata Centrală 

2014

HCLM Craiova nr. 669/18.12.2014 prelungire contracte de închiriere terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 642/18.12.2014 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice si private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015

HCLM Craiova nr. 636/18.12.20142014 rectificare buget de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 574/30.10.2014 privind preluarea aleilor pietonale din pieţe din exploatarea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL în proprietatea publică a municipiului Craiova

HCLM Craiova nr. 573/30.10.2014 scoatere la licitatie terenuri/spaţii din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 542/30.10.2014 rectificare buget de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 492/25.09.2014 modificare obiect contract de inchiriere dintre SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL şi SC Ademcos SRL

HCLM Craiova nr. 491/25.09.2014 scoatere la licitatie terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 446/28.08.2014scoatere din funcţiune, casare şi demolare Copertină flori Piaţa Craioviţa Nouă BIG

HCLM Craiova nr. 445/28.08.2014 scoatere la licitatie terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 341/31.07.2014 scoatere la licitatie terenuri din pieţe şi vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 333/31.07.2014 modificare organigramă şi stat de funcţii ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 290/26.06.2014 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr. 262/29.05.2014 scoatere la licitatie terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 219/29.05.2014 pentru aprobarea situatiilor financiare ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2013

HCLM Craiova nr. 185/24.04.2014 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr. 175/24.04.2014 stabilire obiective şi criterii de performanţă ale administratorului SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 149/27.03.2014 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între Municipiul Craiova şi SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 144/27.03.2014 scoatere la licitatie terenuri/spaţii din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 124/27.03.2014 desemnare reprezentant Municipiul Craiova în AGA SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 102/27.02.2014 concesionare Piaţa Brestei

HCLM Craiova nr. 95/27.02.2014 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr. 71/14.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, pe anul 2014

HCLM Craiova nr. 46/30.01.2014 scoatere la licitatie terenuri/spaţii din pieţe şi vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 42/30.01.2014 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr. 22/30.01.2014 aprobare organigramă şi stat de funcţii SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

2013

HCLM Craiova nr. 846/19.12.2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova

HCLM Craiova nr. 796/19.12.2013 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 785/19.12.2013 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014

HCLM Craiova nr. 670/14.11.2013 desemnare administrator Neagoe Claudiu

HCLM Craiova nr. 660/14.11.2013 încetare contract de administrare Resceanu Cătălin

HCLM Craiova nr. 610/31.10.2013 preluare din exploatare teren spaţiu comercial Milud din Piata Veche

HCLM Craiova nr. 591/31.10.2013 modificare organigramă SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 535/26.09.2013 casare mijloace fixe

HCLM Craiova nr. 513/26.09.2013 preluare din exploatare Targ 1 Mai si Piata Veche

HCLM Craiova nr. 506/26.09.2013 prelungire contracte de închiriere terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 475/29.08.2013 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 452/06.08.2013 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 436/25.07.2013 modificare contract de concesiune în sensul diminuării redevenţei

HCLM Craiova nr. 413/25.07.2013 modificare organigramă SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 383/27.06.2013 modificare organigramă şi stat de funcţii SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 381/27.06.2013 modificare act constitutiv SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL – adăugare punct de lucru din str. Caracal nr. 172B

HCLM Craiova nr. 377/27.06.2013 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 343/30.05.2013 preluare din administrare alei Piata Veche

HCLM Craiova nr.  317/30.05.2013 privind aprobarea situatilor financiare ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2013

HCLM Craiova nr. 194/25.04.2013 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 192/25.04.2013 scoatere la licitatie terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 179/25.04.2013 aprobare organigramă şi stat de funcţii ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 173/25.04.2013 aprobare buget de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2013

HCLM Craiova nr. 138/28.03.2013 scoatere la licitatie spatii comerciale din pieţe în vederea inchirierii

HCLM Craiova nr. 90/28.02.2013 modificare contract de concesiune în sensul micşorării redevenţei

HCLM Craiova nr. 81/28.02.2013 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 66/28.02.2013 achiziţionare SF amenajare parcare zona NV Piata Centrala

HCLM Craiova nr. 65/28.02.2013 achiziţionare SF reconstruire Piata 1 Mai

HCLM Craiova nr. 30/31.02.2013 prelungire contracte de închiriere terenuri/spaţii din pieţe

2012

HCLM Craiova nr. 307/20.12.2012 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 268/29.11.2012 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 251/29.11.2012 aprobare Regulament de Organizare şi Funcţionare SC Piete si Targuri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 250/29.11.2012 organigramă SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 236/29.11.2012 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 228/23.11.2012 modificare HCLM 397/2011 privind obiectul contractului de concesiune nr. 4487/2012

HCLM Craiova nr. 212/31.10.2012 aprobare contract-cadru de închiriere spatii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 204/31.10.2012 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 192/31.10.2012 modificare organigramă SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 111/30.08.2012 de modificare a HCLM 449/2011 privind taxele din pieţe

HCLM Craiova nr. 110/30.08.2012 desemnare Socoteanu Razvan în comisia de evaluare a administratorului SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 104/30.08.2012 modificare act constitutiv al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 92/30.08.2012 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 69/26.07.2012 desemnare administrator Resceanu Cătălin

HCLM Craiova nr. 68/26.07.2012 încetare contract de administrare Şerban Gabriel

HCLM Craiova nr. 48/26.07.2012 aprobare organigramă şi stat de funcţii ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 15/05.07.2012 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de evaluare a administratorului SC Piete şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 114/29.03.2012 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 96/23.02.2012 scoatere la licitatie terenuri/spaţii din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 91/23.02.2012 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 72/23.02.2012 aprobare buget venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2012

HCLM Craiova nr. 26/26.01.2012 de modificare a HCLM 449/2011 referitoare la taxele din piete pe anul 2012

HCLM Craiova nr. 25/26.01.2012 de modificare a HCLM 266/2011 referitoare la schimbul de terenuri de la Piaţa Chiriac

HCLM Craiova nr. 15/26.01.2012 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 10/26.01.2012 de aprobare a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Pieţei Valea Roşie şi al Pieţei Craioviţa Nouă-Big

2011

HCLM Craiova nr. 486/22.12.2011 de modificare a HCLM 24/2011 şi 397/2011 privind înfiintare şi concesiune SC Piete şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 485/22.12.2011 modificare destinatie din spatiu comercial in atelier de intretinere

HCLM Craiova nr. 483/22.12.2011 de modificare a HCLM nr. 522/2007, referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

HCLM Craiova nr. 467/22.12.2011 aprobare comisie de evaluare administrator SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 449/22.12.2011 de aprobare a taxelor pentru utilizarea locurilor publice din pietele şi târgurile din municipiul Craiova pentru anul 2012

HCLM Craiova nr. 426/24.11.2011 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 408/27.10.2011 de modificare a HCLM 215/2011 referitor la scoaterea la licitatie a unor terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 405/27.10.2011 modificarea inventarului bunurilor aflate in administrarea SC Piete şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 403/27.10.2011 încetare drept de administrare asupra bunului Clădire magazin Piaţa Centrală

HCLM Craiova nr. 397/27.10.2011 incheiere contract de concesiune intre Municipiul Craiova si SC Piete şi Târguri Craiova SRL

 HCLM Craiova nr. 269/30.06.2011 dare în administrare teren Valea Şarpelui

 HCLM Craiova nr. 267/30.06.2011 trecere în domeniu privat Complex comercial Piaţa Chiriac

HCLM Craiova nr. 266/30.06.2011 preluare partiala din administrare teren Piata Chiriac

HCLM Craiova nr. 263/30.06.2011 scoatere la licitatie terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 215/26.05.2011 scoatere la licitatie terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 187/28.04.2011 modificare contract-cadru de închiriere terenuri/spaţii din pieţe

HCLM Craiova nr. 184/28.04.2011 de modificare a inventarului bunurilor aflate în administrarea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 181/28.04.2011 – modificare inventar bunuri domeniul privat al municipiului Craiova

HCLM Craiova nr. 180/28.04.2011 privind trecere în domeniul privat şopron metalic Piaţa Dezrobirii

HCLM Craiova nr. 176/28.04.2011 scoatere la licitatie terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 162/28.04.2011 aprobare salariu de bază minim pe unitate şi coeficienţi de salarizare

HCLM Craiova nr. 140/31.03.2011 scoatere la licitatie terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr. 132/31.03.2011 prelungire contracte de închiriere spaţii/terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 119/31.03.2011 de aprobare a Regulamentelor de Funcţionare ale Pieţei Centrale, Pieţei Brazda lui Novac, Pieţei Gării şi Pieţei 1 Mai din municipiul Craiova

HCLM Craiova nr. 66/24.02.2011 aprobare organigramă şi stat de funcţii ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2011

HCLM Craiova nr. 64/24.02.2011 aprobare contract de administrare Şerban Gabriel

HCLM Craiova nr. 54/24.02.2011 aprobare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 24/04.02.2011 privind înfiinţarea SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL

HCLM Craiova nr. 23/04.02.2011 aprobare asociere Municipiul Craiova şi SC Salubritate Craiova în vederea constituirii SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

* * *

LEGEA NR. 145/2014 PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI DE REGLEMENTARE A PIEŢEI PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

 

HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 348/2004 PRIVIND EXERCITAREA COMERŢULUI CU PRODUSE ŞI SERVICII DE PIAŢĂ ÎN UNELE ZONE PUBLICE

 

* * *

Hotărârile AGA SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pot fi găsite AICI