Legislatie

Legislatie

2019

HCLM Craiova nr 65/2019 prelungire contracte închiriere terenuri în pieţe 

 HCLM Craiova nr 18/2019 preluare Piaţa Chiriac

2018

 Hotărârea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 532/2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2019

HCLM Craiova nr.443/2018 prelungire contracte de închiriere 

HCLM Craiova nr.437/2018 aprobare Regulament piaţa volantă 

HCLM Craiova nr 425/2018 rectificare buget SC Piete şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr 395/2018 privind aprobarea Regulamentelor-cadru pentru funcţionarea pieţelor 

HCLM Craiova nr 386/2018 aprobare rezultat evaluare administrator SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr 340/2018 modificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr 321/2018 modificare tarife pieţe 

HCLM Craiova nr 305/2018 desemnare reprezentanţi în Comisia de evaluare a Administratorului SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr 293/2018 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr 279/2018 prelungire contracte de închiriere terenuri situate în Piaţa Centrală şi Piaţa Valea Roşie 

HCLM Craiova nr 266/2018 majorare capital social SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr. 196/2018 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL pe anul 2017

 HCLM Craiova nr. 163/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL

 HCLM nr. 134/2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova

 HCLM nr. 130/2018 privind încetarea efectelor HCLM nr. 324/2017 cu privire la scoaterea la licitaţie a unor bunuri

 HCLM Craiova nr. 106/2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2018

 HCLM Craiova nr 45/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2018

2017

HCLM Craiova nr. 486/2017 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2018

HCLM Craiova nr.442/2017 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr.403/2017 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

Hotararea AGA 10 din 2017

HCLM Craiova nr. 333/2017 aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, începând cu data de 01 octombrie 2017

HCLM Craiova nr. 324/2017 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova si Târgul Municipal Craiova

HCLM Craiova nr. 305/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Pieţe si Târguri Craiova SRL, pe anul 2017

HCLM Craiova nr.217/2017 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr 172/2017 pentru aprobarea situatiilor financiare ale SC Piete si Targuri Craiova SRL pe anul 2016

HCLM Craiova nr.157/2017 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr.109/2017 concesionare Piaţa Brestei şi modificare termene de plată redevenţă

HCLM Craiova nr.104/2017 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr.90/2017 aprobare organigramă SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr.42/2017 aprobare contract administrare Mărăcine Alin

HCLM Craiova nr. 36/2017 privind desemnarea domnului Mărăcine Alin Mădălin în funcţia de administrator al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr.35/2017 încetare contract de administrare Claudiu Neagoe 

Hotararea AGA nr. 6 din 07.08.2017

HCLM Craiova nr. 27/2017 privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public, situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 7 (Târg Gerota III)

2016

HCLM Craiova nr. 216/15.12.2016 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2017

HCLM Craiova nr.126/29.09.2016 prelungiri contracte de închiriere

HCLM Craiova nr.77/25.08.2016 rectificare buget SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr.73/21.07.2016 desemnare administrator Neagoe Claudiu

HCLM Craiova nr.72/21.07.2016 incetare desemnare administrator Durle Cosmin

HCLM Craiova nr.44/21.07.2016 încetare concesiune asupra a 3 spaţii din Complexul Piaţa Centrală

HCLM Craiova nr.37/21.07.2016 prelungire contracte de închiriere terenuri/spaţii din pieţe

HCLM Craiova nr.36/21.07.2016 scoatere la licitaţie terenuri/spaţii din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr.25/21.07.2016 mandatare reprezentant AGA pentru promovare acţiune contra foştilor administratori

HCLM Craiova nr.23/21.07.2016 modificare stat de funcţii pe anul 2016

HCLM Craiova nr.200/26.05.2016 scoatere la licitaţie terenuri/spaţii în vederea închirierii

HCLM Craiova nr.180/26.05.2016 pentru aprobarea situaţiilor financiare ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2015

HCLM Craiova nr. 109/31.03.2016 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016

HCLM Craiova nr.89/25.02.2016 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr. 83/25.02.2016 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova

HCLM Craiova 68/25.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016

HCLM Craiova nr. 61/08.02.2016 privind concesionarea, către S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 7 (Târg Gerota II)

HCLM Craiova nr.54/08.02.2016 modificare HCLM 124/2014 referitor la desemnarea reprezentantului AGA

HCLM Craiova nr. 23/28.01.2016 privind preluarea din exploatarea S.C.Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor bunuri (Piaţa Brestei)

HCLM Craiova nr.18/28.01.2016 desemnare administrator Durle Cosmin

HCLM Craiova nr.17/28.01.2016 încetare contract administrare Neagoe Claudiu

2015

HCLM Craiova nr.496/17.12.2015 alocare ajutoare de urgenţă către persoanele afectate de incendiul provocat în data de 11.12.2015 în Târgul Municipal Craiova 

HCLM Craiova nr. 495/17.12.2015 privind concesionare unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. (Târg Gerota I)

HCLM Craiova nr. 474/17.12.2015 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2016

HCLM Craiova nr.457/17.12.2015 rectificare buget 

HCLM Craiova nr.327/24.09.2015 scoatere la licitatie spaţii şi terenuri în vederea închirierii 

HCLM Craiova nr.250/30.07.2015 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 

HCLM Craiova nr.219/25.06.2015 prelungiri contracte de închiriere 

HCLM Craiova nr.218/25.06.2015 scoatere la licitatie teren Piaţa Valea Rosie 

HCLM Craiova nr.174/28.05.2015 privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2014 

HCLM Craiova nr.157/30.04.2015 prelungiri contracte de închiriere

HCLM Craiova nr.113/26.03.2015 prelungiri contracte de închiriere 

HCLM Craiova nr.88/26.03.2015 aprobare organigramă şi stat de funcţii

HCLM Craiova nr.67/26.02.2015 scoatere la licitatie, în vederea închirierii, a unor terenuri şi spaţii 

HCLM Craiova nr. 48/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015

 HCLM Craiova nr.23/29.01.2015 prelungiri contracte de închiriere terenuri şi spaţii

HCLM Craiova nr.21/29.01.2015 pentru aprobarea contractului-cadru pentru închirierea de către SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL a terenurilor şi spaţiilor situate în pieţe şi târguri 

HCLM Craiova nr.18/29.01.2015 scoatere la licitatie teren Piata Centrală 

2014

HCLM Craiova nr.669/18.12.2014 prelungire contracte de închiriere terenuri din pieţe

HCLM Craiova nr. 642/18.12.2014 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice si private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015

HCLM Craiova nr.636/18.12.20142014 rectificare buget de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr.574/30.10.2014 privind preluarea aleilor pietonale din pieţe din exploatarea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL în proprietatea publică a municipiului Craiova

HCLM Craiova nr.573/30.10.2014 scoatere la licitatie terenuri/spaţii din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr.542/30.10.2014 rectificare buget de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr.492/25.09.2014 modificare obiect contract de inchiriere dintre SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL şi SC Ademcos SRL

HCLM Craiova nr.491/25.09.2014 scoatere la licitatie terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr.445/28.08.2014 scoatere la licitatie terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr.341/31.07.2014 scoatere la licitatie terenuri din pieţe şi vederea închirierii

HCLM Craiova nr.333/31.07.2014 modificare organigramă şi stat de funcţii ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr.290/26.06.2014 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr.262/29.05.2014 scoatere la licitatie terenuri din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr.219/29.05.2014 pentru aprobarea situatiilor financiare ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2013

HCLM Craiova nr.185/24.04.2014 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr.175/24.04.2014 stabilire obiective şi criterii de performanţă ale administratorului SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 149/27.03.2014 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între Municipiul Craiova şi SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr.144/27.03.2014 scoatere la licitatie terenuri/spaţii din pieţe în vederea închirierii

HCLM Craiova nr.124/27.03.2014 desemnare reprezentant Municipiul Craiova în AGA SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr.95/27.02.2014 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr. 71/14.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, pe anul 2014

HCLM Craiova nr.46/30.01.2014 scoatere la licitatie terenuri/spaţii din pieţe şi vederea închirierii

HCLM Craiova nr.42/30.01.2014 prelungire contracte de închiriere

HCLM Craiova nr.22/30.01.2014 aprobare organigramă şi stat de funcţii SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

2013

HCLM Craiova nr. 846/19.12.2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova

HCLM Craiova nr. 785/19.12.2013 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014

2012

HCLM Craiova nr. 10/26.01.2012 de aprobare a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Pieţei Valea Roşie şi al Pieţei Craioviţa Nouă-Big

2011

HCLM Craiova nr. 119/31.03.2011 de aprobare a Regulamentelor de Funcţionare ale Pieţei Centrale, Pieţei Brazda lui Novac, Pieţei Gării şi Pieţei 1 Mai din municipiul Craiova

HCLM Craiova nr. 24/04.02.2011 privind înfiinţarea SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL

* * *

LEGEA NR. 145/2014 PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI DE REGLEMENTARE A PIEŢEI PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

 

HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 348/2004 PRIVIND EXERCITAREA COMERŢULUI CU PRODUSE ŞI SERVICII DE PIAŢĂ ÎN UNELE ZONE PUBLICE