Legislatie

Legislatie

HCLM Craiova nr. 24/04.02.2011 privind înfiinţarea SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL

HCLM Craiova nr. 119/31.03.2011 de aprobare a Regulamentelor de Funcţionare ale Pieţei Centrale, Pieţei Brazda lui Novac, Pieţei Gării şi Pieţei 1 Mai din municipiul Craiova

HCLM Craiova nr. 10/26.01.2012 de aprobare a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Pieţei Valea Roşie şi al Pieţei Craioviţa Nouă-Big

HCLM Craiova nr. 785/19.12.2013 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014

HCLM Craiova nr. 846/19.12.2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova

HCLM Craiova nr. 71/14.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, pe anul 2014

HCLM Craiova nr. 149/27.03.2014 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între Municipiul Craiova şi SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 642/18.12.2014 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice si private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015

HCLM Craiova nr. 48/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015

HCLM Craiova nr. 474/17.12.2015 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2016

HCLM Craiova nr. 495/17.12.2015 privind concesionare unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. (Târg Gerota I)

  HCLM Craiova nr. 23/28.01.2016 privind preluarea din exploatarea S.C.Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor bunuri (Piaţa Brestei)

HCLM Craiova nr. 61/08.02.2016 privind concesionarea, către S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 7 (Târg Gerota II)

HCLM Craiova 68/25.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016

HCLM Craiova nr. 83/25.02.2016 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova

HCLM Craiova nr. 109/31.03.2016 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016

HCLM Craiova nr. 216/15.12.2016 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2017

HCLM Craiova nr. 27/2017 privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public, situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 7 (Târg Gerota III)

Hotararea AGA nr. 6 din 07.08.2017

HCLM Craiova nr. 36/2017 privind desemnarea domnului Mărăcine Alin Mădălin în funcţia de administrator al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 305/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Pieţe si Târguri Craiova SRL, pe anul 2017

HCLM Craiova nr. 324/2017 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova si Târgul Municipal Craiova

HCLM Craiova nr. 333/2017 aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, începând cu data de 01 octombrie 2017

Hotararea AGA 10 din 2017

  HCLM Craiova nr. 486/2017 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2018

 HCLM Craiova nr. 106/2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL pe anul 2018

 HCLM nr. 130/2018 privind încetarea efectelor HCLM nr. 324/2017 cu privire la scoaterea la licitaţie a unor bunuri

 HCLM nr. 134/2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova

 HCLM Craiova nr. 163/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL

HCLM Craiova nr. 196/2018 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL pe anul 2017

 Hotărârea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 532/2018 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2019