CONCURS ANGAJARE ŞEF RAION, CASIER, ELECTRICIAN, MUNCITOR NECALIFICAT

S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea următoarelor posturi, pe perioada nedeterminata: In cadrul Serviciului Tehnic 1 (un) post vacant de electrician 1 (un) post vacant de muncitor necalificat In cadrul, Directiei Dezvoltare 1(un) post vacant […]

Concurs ocupare post paznic, durată nedeterminată

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea unui post vacant de paznic, pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului Pază. DATA CONCURSULUI: 07.07.2022, orele 10:30 PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 17.06.2022 – 04.07.2022 orele 16:00 DATA, ORA SI […]

CONCURS OCUPARE TREI POSTURI ÎN CADRUL DIRECŢIEI DEZVOLTARE – COMPARTIMENT VÂNZĂRI

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru concursul organizat, în vederea ocupării, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, a următoarelor posturilor vacante, din cadrul Direcției Dezvoltare: -1 (un) post vacant de şef raion şi -2 (două) posturi vacante de casieri. DATA CONCURSULUI: 02.06.2022, orele 10:30 PERIOADA DE DEPUNERE […]

CONCURS OCUPARE 3 POSTURI: ELECTRICIAN, CASIER, PAZNIC

S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L organizează concurs, probă scrisă şi interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea posturilor: În cadrul Serviciului Tehnic: – 1 (un) post vacant pe perioada nedeterminata de electrician; În cadrul Serviciului Dezvoltare: – 1 (un) post vacant pe durata determinata de casier […]

CONCURS OCUPARE TREI POSTURI ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI VÂNZĂRI – DIRECŢIA DEZVOLTARE

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L organizeaza concurs, proba scrisa si interviu, la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.51, Jud. Dolj, pentru ocuparea următoarelor posturi: 1 (un) post vacant de sef raion si 2 (doua) posturi vacante de casieri, din cadrul Directiei Dezvoltare – perioada nedeterminata DATA CONCURSULUI : 23.05.2022, orele 10:30 PERIOADA […]