Despre noi

Despre noi

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 24/04.02.2011, în urma reorganizării Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială cu răspundere limitată, cu doi asociaţi, respectiv SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Capitalul social al SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL este constituit în numerar, în valoare de 200 lei, divizat în părţi sociale egale de 10 lei fiecare. Aportul Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societăţii, subscris şi vărsat, este de 190 lei, divizat în 19 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 95% din capitalul societăţii, iar aportul SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL la constituirea capitalului social în numerar al societăţii, subscris şi vărsat, este de 10 lei, respectiv 5% din capitalul societăţii.
Sediul social al SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL este în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 51, jud. Dolj.

Conducerea societăţii SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL este asigurată de un administrator numit prin actul constitutiv de către Consiliul Local al Municipiului Craiova. Durata mandatului administratorului este de 4 ani.

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL a preluat bunurile aflate în patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, aşa cum erau evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data preluării. Bunurile proprietate publică şi privată a municipiului Craiova date în administrare Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova au fost concesionate către SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în schimbul unei redevenţe, achitate lunar către Municipiul Craiova.