Despre noi

Despre noi

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 24/04.02.2011, în urma reorganizării Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova în societate comercială cu răspundere limitată, cu doi asociaţi, respectiv SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Capitalul social al SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL a fost constituit în numerar, în valoare de 200 lei, divizat în părţi sociale egale de 10 lei fiecare. Aportul Municipiului Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societăţii, subscris şi vărsat, a fost de 190 lei, divizat în 19 părţi sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 95% din capitalul societăţii, iar aportul SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL la constituirea capitalului social în numerar al societăţii, subscris şi vărsat, a fost de 10 lei, respectiv 5% din capitalul societăţii.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 258/27.08.2020, s-a decis majorarea capitalului social la 667.920 lei, din care 95% aparţin Consiliului Local al Municipiului Craiova (634.520 lei, reprezentând 63.452 părţi sociale a câte 10 lei), iar 5% aparţin SC Salubritate Craiova SRL (33.400 lei, reprezentând 3.340 părţi sociale).
Sediul social al SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL este în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 51, jud. Dolj.

Conducerea societăţii SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL este asigurată de un administrator numit de către Consiliul Local al Municipiului Craiova. Durata mandatului administratorului este de 4 ani.

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL a preluat bunurile aflate în patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, aşa cum erau evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data preluării. Bunurile proprietate publică şi privată a municipiului Craiova date în administrare Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova au fost concesionate către SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, în schimbul unei redevenţe, achitate către Municipiul Craiova.

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL are în administrare următoarele pieţe din municipiul Craiova – judeţul Dolj:

  • Piaţa Centrală – Calea Bucureşti, nr. 51;
  • Piaţa Craioviţa Nouă BIG – Aleea Hortensiei, nr. 2A;
  • Piaţa Craioviţa Orizont – Str. Nicolae Coculescu, nr. 24;
  • Piaţa Brazda lui Novac – Str. Brazda lui Novac, nr. 66A;
  • Piaţa Gării – Bulevardul Dacia, nr. 219;
  • Piaţa Dezrobirii – Str. Dezrobirii, nr. 180;
  • Piaţa Valea Roşie – Str. 22 Decembrie 1989, nr. 30;
  • Piaţa Ciupercă – Bulevardul Ştirbei Vodă, nr. 17L;
  • Piaţa Chiriac – Str. Pieţei, nr. 1;
  • Piaţa Volantă – Piaţa Mihai Viteazul / Piaţa Shakespeare (esplanada Teatrului Naţional Marin Sorescu) / Centrul Istoric (str. Theodor Aman – zona pietonală).