Informaţii publice

Informaţii publice

BULETIN INFORMATIV ANUAL

CUPRINZÂND INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

COMUNICATE DIN OFICIU

ÎN ANUL 2024

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, precum și activitatea acestei societăți:

HCLM Craiova nr. 24/04.02.2011 privind înfiinţarea SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL prin reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor în societate comercială ;

Hotărârea de Guvern nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice ;

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol ;

HCLM Craiova nr.650/18.12.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL;

HCLM Craiova nr. 395/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentelor-cadru pentru funcţionarea pieţelor ;

HCLM Craiova nr. 437/25.10.2018 aprobare Regulament piaţa volantă ;

HCLM Craiova nr. 671/18.12.2023 privind aprobarea tarifelor de utilizare a locurilor publice din pieţele municipiului Craiova, pe anul 2024.

Informațiile sunt publicate pe pagina de internet a SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

Structura organizatorică, programul de funcționare, programul de audiențe:

– Organigrama societăţii de la data întocmirii prezentului Buletin Informativ a fost aprobată prin HCLM Craiova nr. 649/18.12.2023, fiind publicată pe pagina de internet a societăţii, în cadrul rubricii Legislaţie;

– Programul de funcționare al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00;

– Programul de audiențe al conducerii SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL: zilnic 10.00-11.00

Informațiile sunt publicate pe pagina de internet a SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL.

Numele și prenumele persoanelor din conducerea SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL:

Administrator/Director General: Mărăcine Alin Mădălin

Director Dezvoltare: Marin Marian Viorel

Director Tehnic: Neagoe Claudiu Ştefan

Director Economic: Tudor Claudia Nicolette

Informațiile sunt publicate pe pagina de internet a SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

Coordonatele de contact ale SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL:

Sediul: Calea Bucureşti, nr. 51, Craiova, judeţul Dolj

J16/181/08.02.2011

CUI RO 28001235

Telefon: 0251/410.696

E-mail: pietecraiova@yahoo.com

Web: www.pietecraiova.ro

Sursele financiare:

Bugetul SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL este aprobat de Consiliul Local al Municipiului Craiova, fiind publicat pe pagina de internet a societăţii, în cadrul rubricii Legislaţie.

Lista cuprinzând informațiile de interes public comunicate din oficiu sau la cerere în anul 2024:

NR. CRT DOCUMENT DESCRIERE MODALITATE DE INFORMARE
1. Documente de înfiinţare societate Adoptate prin HCLM Craiova Site www.pietecraiova.ro
2. Regulamente de organizare şi funcţionare societate Adoptat prin HCLM Craiova Site www.pietecraiova.ro
3. Aprobare/modificare contract concesiune Adoptate prin HCLM Craiova Site www.pietecraiova.ro
4. Aprobare/modificare organigrama + stat de funcţii Adoptată prin HCLM Craiova Site www.pietecraiova.ro
5. Buget anual Adoptat prin HCLM Craiova Site www.pietecraiova.ro
6. Declaraţii de avere şi interese persoane cu funcţii de conducere Declaraţii pe proprie răspundere Site www.pietecraiova.ro
7. Tarife pentru utilizarea locurilor publice şi private în pieţele din municipiul Craiova Adoptate prin HCLM Craiova Site www.pietecraiova.ro
8. Regulamente de organizare şi funcţionare pieţe Adoptate prin HCLM Craiova Site www.pietecraiova.ro
9. Comunicate şi informări de presă Documente de informare mass-media Site www.pietecraiova.ro
10. Raport anual privind liberul acces la informaţiile de interes public Document privind nr. solicitărilor de informaţii publice, cf. Legii 544/2001
La cerere
11. Concursuri angajare Informaţii de interes public Site www.pietecraiova.ro
12. Achiziţii bunuri/servicii Informaţii de interes public Site www.pietecraiova.ro

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:

– decizii, dispoziții ale administratorului/directorului general al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

– registre

– rapoarte

– referate de necesitate și achiziție

– note de informare

– registre

-declarații de avere și interese

– petiții și răspunsuri la petiții

– comenzi

– deconturi cheltuieli

– bonuri de consum

– proceduri interne

– dosare de achiziţie/ licitație

– facturi

– alte documente contabile

Modalități de contestare a deciziei autorității sau instituției în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate: reclamație depusă la Registratura SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL și înaintată administratorului societății.