Conexiune internet cu IP fix cu banda de minim 50 Mb

Achizitie de registre, tipizate si documente cu regim special

Achizitie si livrare vitrine frigorifice pentru magazinele /galantarele de lactate