Reevaluare imobilizari corporale aflate in grupa 1 – constructii

Canalizare -alimentare cu apa spatii legume -fructe Targ Municipal (proiectare +executie)

Invitatie de participare,, Canalizare-alimentare cu apa spatii legume-fructe T. Municipal (proiectare+executie) Caiet de sarcini ,, Canalizare-alimentare cu apa spatii legume-fructe T.Municipal (proiectare+executie)” scrisoare de inaintare formular oferta

Majorarea putere electrica instalata in Piata Valea Rosie – Racordare la energie electrica conform Aviz Tehnic de Racordare nr. 001200043353 din 02.02.2017

caiet de sarcini+aviz INVITATIE scrisoare de inaintare formular oferta