SERVICII DE INTRETINERE , DEZVOLTARE SI GAZDUIRE SITE WWW(WORLD WIDE WEB)

,, FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA “ cantitate – 71 MWh

Lucrari de reparatii acoperis platou legume-fructe , sector B+C Piata Centrala

Registre, tipizate si documente cu regim intern