Închiriere prin licitaţie de terenuri şi spaţii comerciale în pieţe şi Târgul Municipal Craiova

În conformitate cu HCLM 167/2020, HCLM 156/2021, HCLM 201/2021, HCLM 213/2022, HCLM 486/2022, HCLM 153/2023 și HCLM 311/2023, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. cu sediul în Craiova, str. Calea București nr. 51, organizează licitații publice în vederea închirierii pe o perioadă de patru ani a terenurilor și spațiilor din Piața Centrală, Piața Brazda lui Novac, Piața Dezrobirii, Piața Valea Roșie și Târgul Municipal Craiova, care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova, după cum urmează:

-licitație publica în data de 21.08.2023, ora 10:00 pentru închirierea terenurilor din Piața Centrală, pozițiile cadastrale nr. 18, 184, 22 și nr. 16, conform HCLM 156/2021 și spațiilor-poziția cadastrala nr. C26, conform HCLM 213/2022, poz. cad. nr. 42-C19 și 36-C19, conform HCLM 153/2023 și terenului din Piața Valea Roșie-poziția cadastrală nr. 29, conform HCLM 201/2021. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.08.2023, iar data limită de depunere a ofertelor este 18.08.2023, ora 14:00.

-licitație publică în data de 28.08.2023, ora 10:00 pentru închirierea spațiilor din Piața Centrală-Hala Carne pozițiile cadastrale nr. 21, 1 și 2, poz. cad. nr. 20 și 3, poz. cad. nr. 17, terenurilor din Târgul Municipal Craiova-poziția cadastrală nr. 13-zona 3, conform HCLM 167/2020 și HCLM 153/2023 și Piața Brazda lui Novac-poziția cadastrala nr. 4, conform HCLM 201/2021 și poz. cad nr. 5, conform HCLM 311/2023. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.08.2023, iar data limită de depunere a ofertelor este 25.08.2023, ora 14:00.

-licitație publică în data de 30.08.2023, ora 10:00 pentru închirierea spațiilor din Piața Centrală, pozițiile cadastrale 45-C19, 34-C18, 43-C19, 44-C19, conform HCLM 156/2021, poz. cad. 30-C18, 28-C18, conform HCLM 486/2022 și terenului din Piața Dezrobirii, poziția cadastrală nr. 4, conform HCLM 156/2021. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 22.08.2023, iar data limită de depunere a ofertelor este 29.08.223, ora 16:00.

-licitație publică în data de 31.08.2023, ora 10:00 pentru închirierea spațiului aflat în proprietatea SC Piețe și Târguri Craiova SRL, din Piața Centrală, poziția cadastrală nr. 167. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 23.08.2023, iar data limită de depunere a ofertelor este 30.08.2023, ora 16:00.

Persoanele fizice (producător agricol) și juridice interesate au obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Orice persoană fizică (producător agricol) și juridică interesată, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Ofertele se depun la sediul SC Piețe și Târguri Craiova SRL, str. Calea București, nr. 51. Documentația de participare la licitația publică se achiziționează de la S.C Piețe și Târguri Craiova SRL.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor dintre părți este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:tr-dolj@just.ro.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei și a garanției de participare la licitația publică este de 100 lei.

Relații suplimentare la sediul S.C Piețe și Târguri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitații.

happy wheels