ÎNCHIRIERI SPAŢII ŞI TERENURI ÎN PIAŢA CENTRALĂ ŞI PIAŢA DEZROBIRII

In conformitate cu HCLM 144/2014, HCLM 262/2014, HCLM 573/2014, HCLM 67/2015, HCLM 262/2015, HCLM 327/2015, HCLM 83/2016, HCLM 36/2016 si HCLM 200/2016, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala, Piata Brazda lui Novac si Piata Dezrobirii, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza :

-in data de 25.01.2017, ora 12:00 pentru inchirierea terenului din Piata Dezrobirii-pozitia cadastrala nr. 3 si spatiului din Piata Centrala-poz. cad. nr. 29-C18, conform HCLM 144/2014 si spatiilor din Piata Brazda lui Novac-pozitia cadastrala nr. 6 si Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 33-C18 si nr. 34-C18, conform HCLM 573/2014. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 20.01.2017-ora 10 :00.

-in data de 27.01.2017, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 32, C18, conform HCLM 262/2015 si nr. 167, conform HCLM 200/2016 si terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 18, conform HCLM 67/2015 si nr. 184, conform HCLM 262/2014 si spatiului din Piata Brazda lui Novac-poz. cad. nr. 4, conform HCLM 327/2015. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 25.01.2017-ora 10 :00.

-in data de 30.01.2017, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 190, 191, 192, 196, 197, 198 si 199 conform HCLM 83/2016. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 26.01.2017-ora 10 :00.

-in data de 01.02.2017, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 25 si 26 si spatiilor-pozitiile cadastrale nr. 40,C19 ; 38,C18 si 35,C18, conform HCLM 36/2016. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 30.01.2017-ora 10 :00.

-in data de 03.02.2017, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-HALA CARNE pozitiile cadastrale nr. 21 (zona de comercializare),1 si 2(spatii de depozitare) ; nr. 20 (zona de comercializare) si 3 (spatiu de depozitare) ; nr. 17 , conform HCLM 36/2016. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 01.02.2017-ora 10:00.

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei, respectiv 1000 lei.

Ofertele se depun la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL, intr-un singur exemplar, pana la data de 25.01.2017-ora 10:00, 27.01.2017-ora 10:00, 30.01.2017-ora 10:00, 01.02.2017-ora 10:00 si 03.02.2017-ora 10:00.

Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 129, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

RECTIFICARE:
Se anuleaza licitatia din data de 01.02.2017, ora 12:00 pentru inchirierea spatiului din Piata Centrala-pozitia cadastrala nr. 38,C18.

happy wheels