CONCURS ANGAJARE 3 POSTURI

S.C.PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL organizeazaconcurs, proba scrisa si interviu, in data de 25.01.2017, ora 11.00,la sediul societatii din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 51,jud. Dolj, pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
– sef formatie muncitori calificati, paznici si soferi (1 post),
perioada nedeterminata, studii medii;
– paznic (1 post), perioada nedeterminta, studii medii;
– muncitor calificat (1 post), perioada nedeterminata, studii medii.
Candidatiivor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 18.01.2017, ora 10.00, la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
-Biroul Resurse Umane, Salarizare si Imagine.
Tematica siconditiile de participare vor fi afisatela sediul societatii. Relatii suplimentare la numarul de telefon 0251/410696.

happy wheels