ÎNCHIRIERE TERENURI/SPAŢII ÎN PIAŢA CENTRALĂ, PIAŢA DEZROBIRII ŞI PIAŢA VALEA ROŞIE

In conformitate cu HCLM 144/2014, HCLM 573/2014, HCLM 67/2015, HCLM 262/2015, HCLM 36/2016, HCLM 162/2017, HCLM 240/2017, HCLM 379/2017, HCLM 461/2017, HCLM 19/2018 si HCLM 278/2018, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice si negocieri directe in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala, Piata Valea Rosie si Piata Dezrobirii, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza:

-negociere directa in data de 10.08.2018, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 32, C18, conform HCLM 262/2015, nr. 33, C18 si 34, C18, conform HCLM 573/2014, nr. 29, C18, conform HCLM 144/2014 si nr. 38, C19, conform HCLM 36/2016. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 08.08.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 10.08.2018, ora 10:00.

-negociere directa in data de 13.08.2018, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitia cadastrala nr. 18, conform HCLM 67/2015, Piata Dezrobirii-poz. cad. nr. 3, conform HCLM 144/2014 si Piata Valea Rosie-poz cad. nr. 1B, conform HCLM 240/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 09.08.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 13.08.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 27.08.2018 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 78, conform HCLM 379/2017 si nr. 75, conform HCLM 19/2018, din Piata Valea Rosie-poz. cad. 1, conform HCLM 278/2018 si spatiului din Piata Centrala-Hala Carne-poz. cadastrala nr. 20 si 3, conform HCLM 36/2016. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 23.08.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 27.08.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 29.08.2018 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 45, C19, nr. 46, C19, conform HCLM 162/2017, poz. cad. nr. 43, C19 si 44, C19, conform HCLM 461/2017 si poz. cad. nr. 28, C18, conform HCLM 19/2018. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 27.08.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 29.08.2018, ora 10:00.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51.

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei, respectiv 1000 lei.

Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Tariful minim pentru inchirierea terenurilor in Targul Municipal Craiova este de 18,00  lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica a terenurilor situate in pietele aflate in propietatea/exploatare SC Piete si Targuri SRL este de 22 lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica a spatiilor situate in pietele aflate in propietatea/exploatare SC Piete si Targuri SRL este de 50 lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica pentru boxele situate in Hala Carne din Piata Centrala este de: 50 lei/mp/luna (spatii de comercializare) si 10 lei/mp/luna (spatii de depozitare).

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

happy wheels