ÎNCHIRIERE TERENURI PIAŢA CENTRALĂ

In conformitate cu HCLM 83/2016, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str. Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza  negocieri directe in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor din Piata Centrala, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza :

-in data de 14.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 190, 191 si 192, conform HCLM 83/2016 ;

-in data de 16.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 196, 197, 198 si 199, conform HCLM 83/2016 ;

Documentatia de participare la negocierea directa se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la negocierea directa este de 100 lei.

Ofertele se depun la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL, intr-un singur exemplar, pana la data de 14.11.2016-ora 10:00 si 16.11.2016-ora 10 :00. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 10.11.2016, ora 10 :00.

Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 129, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

happy wheels