ÎNCHIRIERE SPAŢII ŞI TERENURI

In conformitate cu HCLM 36/2016, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza:

– in data de 21.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 25 si 26, conform HCLM 36/2016;

– in data de 23.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 40-C19, 38-C19, 35-C18 si 31-C18, conform HCLM 36/2016;

– in data de 25.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-HALA CARNE pozitiile cadastrale nr. 21 (zona de comercializare),1 si 2(spatii de depozitare); nr. 20 (zona de comercializare) si 3 (spatiu de depozitare); nr. 17 , conform HCLM 36/2016.

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei.

Ofertele se depun la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL, intr-un singur exemplar, pana la data de 21.11.2016,-ora 10:00, 23.11.2016-ora 10:00 si 25.11.2016-ora 10:00. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 17.11.2016, ora 10:00.

Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 129, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

happy wheels