Inchiriere spatii si terenuri in piete si Targul Municipal Craiova

In conformitate cu HCLM 144/2014, HCLM 262/2014, HCLM 573/2014, HCLM 67/2015, HCLM 262/2015, HCLM 327/2015, HCLM 83/2016, HCLM 36/2016, HCLM 162/2017, HCLM 240/2017, HCLM 324/2017, HCLM 379/2017, HCLM 461/2017, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice si negocieri directe in vederea  inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala, Piata Brazda lui Novac, Piata Valea Rosie,  Piata Craiovita Noua Big, Piata Dezrobirii si Targul Municipal Craiova,  care apartin domeniului public al Municipiului Craiova,  dupa cum urmeaza :

-negociere directa in data de 30.01.2018, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 45,C19 si 46,C19, conform HCLM 162/2017 si din Piata Centrala-HALA CARNE pozitia cadastrala nr. 21 (zona de comercializare), 1 si 2(spatii de depozitare); pozitia cadastrala nr. 20 (zona de comercializare) si 3 (spatiu de depozitare), conform HCLM 36/2016. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 26.01.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 30.01.2018, ora 10:00.

-negociere directa in data de 01.02.2018, ora 12:00 pentru  inchirierea spatiilor din Piata Craiovita Noua Big-pozitiile cadastrale nr. 19,C2 si 18,C2, conform HCLM 162/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 30.01.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 01.02.2018, ora 10:00.

-negociere directa in data de 05.02.2018, ora 12:00 pentru  inchirierea terenurilor din Targul Municipal Craiova-pozitiila cadastrale nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24-zona 2 (comercializare produse nealimentare), conform HCLM 324/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 01.02.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 05.02.2018, ora 10:00.

-negociere directa in data de 07.02.2018, ora 12:00 pentru  inchirierea terenurilor din Targul Municipal Craiova-pozitiila cadastrale nr. 25, 26, 27, 28 si 29-zona 2 (comercializare produse nealimentare), conform HCLM 324/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 05.02.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 07.02.2018, ora 10:00.

-negociere directa in data de 09.02.2018, ora 12:00 pentru  inchirierea terenurilor din Targul Municipal Craiova-pozitiila cadastrale nr. 30, 31, 32, 33 si 34-zona 2 (comercializare produse nealimentare), conform HCLM 324/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 07.02.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 09.02.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 12.02.2018, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 190, 191, 192, 196, 197 si 198, conform HCLM 83/2016. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 08.02.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 12.02.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 14.02.2018, ora 12:00 pentru  inchirierea terenurilor din Targul Municipal Craiova-pozitiila cadastrale nr. 10, 15, 16, 17 si 18-zona 3   (comercializare legume si fructe), conform HCLM 324/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 12.02.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 14.02.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 16.02.2018, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 18, conform HCLM 67/2015 si nr. 184, conform HCLM 262/2014 si spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 32, C18, conform HCLM 262/2015 si nr. 33, C18 si 34, C18, conform HCLM 573/2014. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 14.02.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 16.02.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 19.02.2018, ora 12:00  pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 25 si 26 si spatiilor-poz. cad. nr. 38,C19 si 35, C18, conform HCLM 36/2016 si terenului din poz. cad. nr. 78, conform HCLM 379/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 15.02.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 19.02.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 21.02.2018, ora 12:00  pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 43, C19 si 44, C19, conform HCLM 461/2017, poz. cad. nr. 29, C18, conform HCLM 144/2014 si terenului din Piata Centrala-poz. cad. nr. 167, conform HCLM 324/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 19.02.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 21.02.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 23.02.2018, ora 12:00  pentru inchirierea terenurilor din Piata Valea Rosie-pozitiile cadastrale nr. 149, conform HCLM 379/2017 si nr. 1A si 1B, conform HCLM 240/2017, spatiului din Piata Craiovita Noua Big-poz. cad. nr. 20, C2, conform HCLM 324/2017 si terenului din Piata Dezrobirii-poz. cad. nr. 3, conform HCLM 144/2014. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 21.02.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 23.02.2018, ora 10:00.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51.

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei, respectiv 1000 lei.

Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Tariful minim pentru inchirierea terenurilor in Targul Municipal Craiova este de 18,00  lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica a terenurilor situate in pietele aflate in propietatea/exploatare SC Piete si Targuri SRL este  de 22 lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica a spatiilor situate in pietele aflate in propietatea/exploatare SC Piete si Targuri SRL este  de 50 lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica pentru boxele situate in Hala Carne din Piata Centrala este de: 50 lei/mp/luna (spatii de comercializare) si 10 lei/mp/luna (spatii de depozitare).

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

happy wheels