INCHIRIERE SPATII SI TERENURI IN PIETE SI TARGUL MUNICIPAL CRAIOVA

           In conformitate cu HCLM 144/2014, HCLM 262/2014, HCLM 573/2014, HCLM 67/2015, HCLM 262/2015, HCLM 83/2016, HCLM 36/2016, HCLM 162/2017, HCLM 240/2017, HCLM 324/2017, HCLM 379/2017, HCLM 461/2017 si HCLM 19/2018, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice si negocieri directe in vederea  inchirierii pe o […]

Inchiriere spatii si terenuri in piete si Targul Municipal Craiova

In conformitate cu HCLM 144/2014, HCLM 262/2014, HCLM 573/2014, HCLM 67/2015, HCLM 262/2015, HCLM 327/2015, HCLM 83/2016, HCLM 36/2016, HCLM 162/2017, HCLM 240/2017, HCLM 324/2017, HCLM 379/2017, HCLM 461/2017, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice si negocieri directe in vederea  inchirierii pe o perioada de […]

INCHIRIERE TERENURI TARG MUNICIPAL CRAIOVA

In conformitate cu HCLM 324/2017, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza negocieri directe in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor din Targ Municipal Craiova, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza : -in data de 27.12.2017, ora 12:00 pentru […]

INCHIRIERE TERENURI TARG MUNICIPAL CRAIOVA

In conformitate cu HCLM 324/2017, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza  licitatii publice in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor din Targ Municipal Craiova, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova,  dupa cum urmeaza : -in data de 28.11.2017, ora 12:00 pentru inchirierea […]

INCHIRIERE TERENURI TARG MUNICIPAL CRAIOVA

In conformitate cu HCLM 324/2017, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor din Targ Municipal Craiova si spatiilor din Piata Centrala si Piata Craiovita Noua Big, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa […]