Licitaţii pentru închiriere de terenuri şi spaţii în pieţele din Craiova

In conformitate cu HCLM 167/2020, HCLM 156/2021, HCLM 201/2021, HCLM 213/2022, HCLM 486/2022, HCLM 153/2023 si HCLM 311/2023, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str. Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala, Piata Brazda lui Novac, Piata Dezrobirii, Piata Valea Rosie si Targul Municipal Craiova, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza:

-licitatie publica in data de 07.11.2023, ora 10:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala, pozitiile cadastrale nr. 18, 184, 22 si nr. 16, conform HCLM 156/2021 si spatiilor-pozitia cadastrala nr. C26, conform HCLM 213/2022 si terenului din Piata Valea Rosie-pozitia cadastrala nr. 29, conform HCLM 201/2021. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 30.10.2023, iar data limita de depunere a ofertelor este 06.11.2023, ora 16:00.

-licitatie publica in data de 09.11.2023, ora 10:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-Hala Carne pozitiile cadastrale nr. 21, 1 si 2, poz. cad. nr. 20 si 3, poz. cad. nr. 17, terenurilor din Targul Municipal Craiova-pozitia cadastrala nr. 13-zona 3, conform HCLM 167/2020 si HCLM 153/2023 si Piata Brazda lui Novac-pozitia cadastrala nr. 4, conform HCLM 201/2021 si spatiul-poz. cad. nr. 5, conform HCLM 311/2023. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 01.11.2023, iar data limita de depunere a ofertelor este 08.11.2023, ora 16:00.

-licitatie publica in data de 13.11.2023, ora 10:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala, pozitiile cadastrale 45-C19, 34-C18, 43-C19, 44-C19, conform HCLM 156/2021, poz. cad. 30-C18, 28-C18, conform HCLM 486/2022 si terenului din Piata Dezrobirii, pozitia cadastrala nr. 4, conform HCLM 156/2021. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 03.11.2023, iar data limita de depunere a ofertelor este 10.11.2023, ora 14:00.

-licitatie publica in data de 14.11.2023, ora 10:00 pentru inchirierea spatiului aflat in proprietatea SC Piete si Targuri Craiova SRL, din Piata Centrala, pozitia cadastrala nr.15. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 06.11.2023, iar data limita de depunere a ofertelor este 13.11.2023, ora 16:00.

Persoanele fizice (producator agricol) si juridice interesate au obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 4 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Orice persoana fizica (producator agricol) si juridica interesata, care a obtinut un exemplar din documentatia de atribuire are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in aceasta.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51.

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:tr-dolj@just.ro.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii.

happy wheels