Licitatii publice in vederea inchirierii de spatii

In conformitate cu HCLM 573/2014, HCLM 144/2014, HCLM 262/2014, HCLM 67/2015, HCLM 262/2015, HCLM 296/2015,  HCLM 327/2015, HCLM 83/2016 si HCLM 200/2016 , S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza  licitatii publice in vederea  inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor din Piata Centrala, Piata Brazda lui Novac, Piata Valea Rosie, Piata Dezrobirii si Piata Chiriac,  care apartin domeniului public al Municipiului Craiova,  dupa cum urmeaza :
-in data de 28.10.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 190, 191 si 192, conform HCLM 83/2016 ;

      -in data de 31.10.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 196, 197, 198 si 199, conform HCLM 83/2016 ;

-in data de 02.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Chiriac-pozitiile cadastrale nr. 5 si 8 din C1 si 4 si 1 din C1, conform HCLM 200/2016 ;

      -in data de 04.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor  din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr.18-conform HCLM 67/2015, nr. 32-C18- conform HCLM 262/2015, nr. 33-C18 si 34-C18-conform HCLM 573/2014 ;

  -in data de 07.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor  din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 184-conform HCLM 262/2014 si nr. 29,C18-conform HCLM 144/2014 si terenul din Piata Dezrobirii-pozitia cadastrala nr. 3, conform HCLM 144/2014;

      -in data de 09.11.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Valea Rosie-pozitia cadastrala  nr. 34-conform HCLM 296/2015 si spatiilor din Piata Brazda lui Novac-pozitiile cadastrale nr. 6-conform HCLM 573/2014 si nr. 4, conform HCLM 327/2015;
Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.
Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica/negocierea directa este de 100 lei, respectiv 1000 lei.
Ofertele se depun la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL, intr-un singur exemplar,  pana la data de 28.10.2016,-ora 10:00, 31.10.2016-ora 10 :00, 02.11.2016-ora 10 :00, 04.11.2016-ora 10 :00, 07.11.2016, ora 10 :00, respectiv 09.11.2016, ora 10:00. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 25.10.2016, ora 10 :00.
Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 129, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.
Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

happy wheels