Licitaţie închiriere spaţiu Piaţa Centrală

S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str. Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a spatiului din Piata Centrala – pozitia cadastrala nr. 167, care apartine domeniului public al Municipiului Craiova.

Licitatia publica va avea loc in data de 20.07.2020, ora 12 :30. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 16.07.2020, iar data limita de depunere a ofertelor este 20.07.2020, ora 10:00.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51. Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la SC Piete si Targuri Craiova SRL. Costul caietului de sarcini si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii.

happy wheels