Licitaţie închiriere spaţii/terenuri în Piaţa Centrală/Piaţa Valea Roşie

In conformitate cu HCLM 218/2015, HCLM 262/2015 si HCLM 296/2015, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza  licitatii publice in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala si Piata Valea Rosie, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza :

-in data de 28.10.2015, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 32,C18 si 41,C19, conform HCLM 262/2015  si terenului din Piata Valea Rosie-pozitia cadastrala nr. 29, conform HCLM 218/2015;

-in data de 30.10.2015, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 187 si 188 si din Piata Valea Rosie-pozitia cadastrala nr. 34, conform HCLM 296/2015;

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatie este de 100 lei.

Ofertele se depun la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL, intr-un singur exemplar, pana la data de 28.10.2015, ora 10:00, respectiv pana la data de 30.10.2015, ora 10:00. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 23.10.2015, ora 10:00

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL in data de 28.10.2015, ora 12:00, respectiv in data de 30.10.2015, ora 12:00.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 129, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

happy wheels