INVITAŢIE DE PARTICIPARE: ACHIZIŢIE CONSUMABILE CASE DE MARCAT

  1. 1) Autoritatea contractanta: SC Piete si Targuri Craiova SRL, C.U.I

    RO 28001235, strada Calea Bucuresti ,Nr.51,Craiova, jud. Dolj, telefon/ fax:0251 410 696,

    e-mail pietecraiova@yahoo.com.

  2. 1)Denumire contract:Achizitie consumabile pentru aparate electronice de marcat fiscale

    2)Tip contract: contact de furnizare

    3)Modalitatea de atribuire:contract de achizitii publice

4)Obiectul contractului:Achizitie consumabile pentru aparate electronice de marcat fiscale conform caiet sarcini

5.Valoarea estimata a contractului: 5 900 lei fara (exclusiv TVA).

Prin urmare cei ce doresc sa obtina informatii privind inscrierea la licitatie , acte necesare, caiet de sarcini,etc., sunt rugati sa solicite informatii la sediul societatii SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, din Calea Bucuresti , nr.51 – Piata Centrala , Birou Achizitii Publice.

Ofertele se vor depune pana la data de 15.05.2015 la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL.

Relatii suplimentare la numarul de telefon 0251/410696.

 

happy wheels