ÎNCHIRIERE TERENURI/SPAŢII COMERCIALE ÎN PIEŢE/TÂRG MUNICIPAL

În conformitate cu HCLM 144/2014, HCLM 83/2016 si HCLM 200/2016, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor din Piata Centrala, Piata Chiriac, Piata Dezrobirii si Targ si negociere directa pentru terenul din Piata Orizont, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza :

  • negociere directa in data de 04.07.2016, ora 12 :00 pentru inchirierea terenului din Piata Orizont-pozitia cadastrala nr. 8, conform HCLM 83/2016
  • în data de 13.07.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Dezrobirii-poz. cad. nr. 3-conform HCLM 144/2014 si Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 80 si 167 si Piata Chiriac-poz. cadastrale nr. 5 si 8 din C1 si 4 si 1 din C1, conform HCLM 200/2016 ;
  • în data de 15.07.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Targ-pozitiile cadastrale nr. 27, 30, 29 si 28, conform HCLM 200/2016 ;
  • în data de 18.07.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Targ-pozitiile cadastrale nr. 1, 3,16 ,17 ,4 si 2, conform HCLM 200/2016 ;
  • în data de 20.07.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Targ-pozitiile cadastrale nr. 26, 24, 23, 21 si 22, conform HCLM 200/2016 ;
  • în data de 22.07.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Targ-pozitiile cadastrale nr. 19, 8, 7, 6 si 5, conform HCLM 200/2016 ;
  • în data de 25.07.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Targ-pozitiile cadastrale nr. 20, 15, 25, 10 si 18, conform HCLM 200/2016 ;
  • în data de 27.07.2016, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Targ-pozitiile cadastrale nr. 9, 11, 12, 13 si 14, conform HCLM 200/2016 ;

Documentatia de participare la licitatia publica/negocierea directa se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.
Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica/negocierea directa este de 100 lei.
Ofertele se depun la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL, intr-un singur exemplar, pana la data de 04.07.2016-ora 10:00, 13.07.2016-ora 10 :00,15.07.2016-ora 10 :00, 18.07.2016-ora 10 :00, 20.07.2016-ora 10 :00, 22.07.2016-ora 10 :00, 25.07.2016-ora 10 :00, respectiv 27.07.2016, ora 10 :00. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 29.06.2016- ora 10:00 (negocierea directa) si 08.07.2016-ora 10 :00 (licitatii publice).
Caietul de sarcini se achizitioneaza cu minim 2 (doua) zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 129, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.
Relaţii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

happy wheels