ÎNCHIRIERE TERENURI/SPAŢII COMERCIALE ÎN PIEŢE

In conformitate cu HCLM 218/2015, HCLM 262/2015, HCLM 296/2015 si HCLM 327/2015, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza  licitatii publice in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala, Piata Valea Rosie, Piata Brazda lui Novac si Piata Craiovita Noua Big, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza:

  • in data de 11.12.2015, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 32,C18 si 41,C19, conform HCLM 262/2015  si terenului din Piata Valea Rosie-pozitia cadastrala nr. 29, conform HCLM 218/2015;
  • in data de 14.12.2015, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 187 si 188 si din Piata Valea Rosie-pozitia cadastrala nr. 34, conform HCLM 296/2015;
  • in data de 16.12.2015, ora 12:00 pentru inchirierea terenului din Piata Centrala-pozitia cadastrala nr. 159 si spatiilor din Piata Craiovita Noua Big-pozitiile cadastrale nr. 16, C2 si 20, C2, conform HCLM 327/2015;
  • in data de 18.12.2015, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Brazda lui Novac-pozitiile cadastrale nr. 5 si 4 si din Piata Centrala-pozitia cadastrala nr. 36, C19, conform HCLM 327/2015;

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatie este de 100 lei.

Ofertele se depun la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL, intr-un singur exemplar, pana la datele de 11.12.2015, 14.12.2015, 16.12.2015 si 18.12.2015. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 11.12.2015, 14.12.2015, 16.12.2015 si 18.12.2015, ora 10:00

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL in datele de 11.12.2015, 14.12.2015, 16.12.2015 si 18.12.2015, ora 12:00.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 129, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

happy wheels