ÎNCHIRIERE TERENURI/SPAŢII DIN PIEŢE PRIN LICITAŢIE/NEGOCIERE DIRECTĂ

In conformitate cu HCLM 144/2014, HCLM 573/2014, HCLM 67/2015, HCLM 262/2015, HCLM 36/2016, HCLM 162/2017, HCLM 240/2017, HCLM 461/2017, HCLM 19/2018, HCLM 319/2018, HCLM 356/2048, HCLM 444/2018, HCLM 528/2018, HCLM 125/2019 si HCLM 282/2019, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice si negocieri directe in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala, Piata Valea Rosie, Piata Garii, Piata Craiovita Noua Big si Piata Dezrobirii, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza:

-negociere directa in data de 19.09.2019, ora 12:30 pentru inchirierea terenului din Piata Centrala-pozitia cadastrala nr. 18, conform HCLM 67/2015 si spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 32, C18, conform HCLM 262/2015, nr. 33, C18 si 34, C18, conform HCLM 573/2014, precum si pozitiile cadastrale nr. 29, C18, conform HCLM 144/2014 si nr. 38, C19, conform HCLM 36/2016. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 17.09.2019, iar data limita de depunere a ofertelor este 19.09.2019, ora 10:00;

-negociere directa in data de 23.09.2019, ora 12:30 pentru inchirierea terenurilor din Piata Valea Rosie-pozitiile cadastrale nr. 1B, conform HCLM 240/2017 si nr. 79, conform HCLM 125/2019 si spatiilor din Piata Centrala-Hala carne pozitiile cadastrale nr. 21, 1 si 2, conform HCLM 319/2018 si 17 (zona de comercializare si 12,06 mp zona pt. depozitare), conform HCLM 125/2019.Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 19.09.2019, iar data limita de depunere a ofertelor este 23.09.2019, ora 10:00;

-licitatia publica in data de 30.09.2019, ora 12:30 pentru inchirierea terenurilor din Piata Dezrobirii-pozitiile cadastrale nr. 3, conform HCLM 144/2014 si nr. 4, conform HCLM 528/2018 si spatiilor din Piata Craiovita Noua Big-pozitiile cadastrale nr. 21-C2 si 22-C2, conform HCLM 282/2019. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 26.09.2019, iar data limita de depunere a ofertelor este 30.09.2019, ora 10:00;

-licitatia publica in data de 02.10.2019, ora 12:30 pentru inchirierea spatiilor din Piata Valea Rosie-poz. cad. nr. 82 conform raportului nr. 8058/09.08.2019 si Piata Garii-pozitia cadastrala nr. A13, conform HCLM 528/2018. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 30.09.2019, iar data limita de depunere a ofertelor este 02.10.2019, ora 10:00;

-licitatie publica in data de 03.10.2019, ora 12:30 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 45, C19, nr. 46, C19, conform HCLM 162/2017, poz. cad. nr. 28, C18, conform HCLM 19/2018 si pozitiile cadastrale nr. 43, C19 si 44,C19, conform HCLM 461/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 01.10.2019, iar data limita de depunere a ofertelor este 03.10.2019, ora 10:00;

-licitatie publica in data de 07.10.2019, ora 12 :30 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-poz. cad. nr. 35, C18, conform HCLM 528/2018 si Piata Centrala-Hala carne, pozitia cadastrala nr. 4, conform HCLM 444/2018, pozitia cadastrala nr. 20 si 3, conform HCLM 36/2016, precum si terenurilor-pozitiile cadastrale nr. 184, conform HCLM 356/2018 si nr. 16, conform HCLM 282/2019. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 03.10.2019, iar data limita de depunere a ofertelor este 07.10.2019, ora 10:00.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51.

Documentatia de participare la licitatia publica/negociere directa se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei, respectiv 1000 lei.

Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica a terenurilor situate in pietele aflate in propietatea/exploatare SC Piete si Targuri SRL este de 30 lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica a spatiilor situate in pietele aflate in propietatea/exploatare SC Piete si Targuri SRL este de 50 lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica pentru boxele situate in Hala Carne din Piata Centrala este de: 50 lei/mp/luna (spatii de comercializare) si 10 lei/mp/luna (spatii de depozitare).

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri

happy wheels