ÎNCHIRIERE TEREN TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA

In conformitate cu HCL 324/2017, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenului din Targul Municipal Craiova, care apartine domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza :

-licitatie publica in data de 30.07.2018, ora 12:00 pentru inchirierea terenului din Targul Municipal Craiova, pozitie cadastrala nr. 35, conform HCL 324/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 26.07.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 30.07.2018, ora 10:00.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51.

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL, Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 51, tel. 0251/410696.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei.

Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Tariful minim pentru inchirierea terenului in Targul Municipal Craiova este de 18,00 lei/mp/luna.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

happy wheels