ÎNCHIRIERE SPAŢIU PIAŢA DEZROBIRII

În conformitate cu raportul nr. 7968/30.07.2020, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. cu sediul în Craiova, str. Calea București nr. 51, organizează licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de patru ani a spațiului din Piața Dezrobirii-poziția cadastrală nr. C2, care aparține domeniului public al Municipiului Craiova.
Licitația publică va avea loc în data de 28.08.2020, ora 10:00. Data limită de depunere a ofertelor este 27.08.2020, ora 16:00.
Persoanele juridice interesate au obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Orice persoană juridică interesată, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
Ofertele se depun la sediul SC Piețe și Târguri Craiova SRL, str. Calea București, nr. 51.
Documentația de participare la licitația publică se achiziționează de la SC Piețe și Târguri Craiova SRL. Costul caietului de sarcini și a garanției de participare la licitația publică este de 100 lei.
Relații suplimentare la sediul S.C Piețe și Târguri Craiova SRL (str. Calea București, nr. 51, Craiova, în incinta Pieței Centrale) sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitații.

happy wheels