ÎNCHIRIERE SPAŢII ŞI TERENURI PIAŢA CENTRALĂ, PIAŢA DEZROBIRII ŞI PIAŢA VALEA ROŞIE

  1. In conformitate cu HCLM 144/2014, HCLM 573/2014, HCLM 67/2015, HCLM 262/2015, HCLM 36/2016, HCLM 162/2017, HCLM 240/2017, HCLM 461/2017, HCLM 19/2018, HCLM 278/2018, HCLM 319/2018 si HCLM 444/2018, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice si negocieri directe in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala, Piata Valea Rosie si Piata Dezrobirii, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza:

-negociere directa in data de 03.12.2018, ora 12:30 pentru inchirierea spatiului din Piata Centrala-Hala carne- pozitia cadastrala nr. 20 si 3, conform HCLM 36/2016 si terenului din Piata Valea Rosie, pozitia cadastrala nr. 1, conform HCLM 278/2018. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 28.11.2018, iar data limita de depunere a ofertelor este 03.12.2018, ora 10:00.

-negociere directa in data de 05.12.2018, ora 12:30 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 45, C19, nr. 46, C19, conform HCLM 162/2017 si poz. cad. nr. 28, C18, conform HCLM 19/2018. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 03.12.2018, iar data limita de depunere a ofertelor este 05.12.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 10.12.2018, ora 12:30 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 32, C18, conform HCLM 262/2015, nr. 33, C18 si 34, C18, conform HCLM 573/2014, nr. 29, C18, conform HCLM 144/2014 si nr. 38, C19, conform HCLM 36/2016. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 06.12.2018, iar data limita de depunere a ofertelor este 10.12.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 12.12.2018, ora 12:30 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 18, conform HCLM 67/2015 si nr. 102, conform HCLM 444/2018. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 10.12.2018, iar data limita de depunere a ofertelor este 12.12.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 14.12.2018, ora 12:30 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-Hala carne, pozitia cadastrala nr. 4, conform HCLM 444/2018 si pozitiile cadastrale nr. 43, C19 si 44, C19, conform HCLM 461/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 12.12.2018, iar data limita de depunere a ofertelor este 14.12.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 17.12.2018, ora 12:30 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-Hala carne, pozitia cadastrala nr. 21, 1 si 2, conform HCLM 319/2018 si terenurilor din Piata Dezrobirii-pozitia cadastrala nr. 3, conform HCLM 144/2014 si Piata Valea Rosie-poz. cad. nr. 1B, conform HCLM 240/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 13.12.2018, iar data limita de depunere a ofertelor este 17.12.2018, ora 10:00.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51.

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei, respectiv 1000 lei.

Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica a terenurilor situate in pietele aflate in propietatea/exploatare SC Piete si Targuri SRL este de 22 lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica a spatiilor situate in pietele aflate in propietatea/exploatare SC Piete si Targuri SRL este de 50 lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica pentru boxele situate in Hala Carne din Piata Centrala este de: 50 lei/mp/luna (spatii de comercializare) si 10 lei/mp/luna (spatii de depozitare).

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

happy wheels