Închiriere spaţii şi terenuri în Piaţa Centrală, Piaţa Valea Roşie şi Târgul Municipal Craiova

In conformitate cu HCLM 167/2020, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala, Piata Valea Rosie si Targul Municipal, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza:

-licitatie publica in data de 27.07.2020, ora 10 :00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. C26 si Piata Centrala-Hala carne-poz cad 17 si terenurilor din Piata Valea Rosie-pozitia cadastrala nr. 95 si Targul Municipal Craiova-pozitia cadastrala nr. 13-zona 3, conform HCLM 167/2020. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 23.07.2020, iar data limita de depunere a ofertelor este 24.07.2020, ora 12:00.

-licitatie publica in data de 28.07.2020, ora 10:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-Hala Carne pozitiile cadastrale nr. 21, 1 si 2, poz. cad. nr. 20 si 3 pozitiile cadastrale nr. 19 si 4, conform HCLM 167/2020. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 24.07.2020, iar data limita de depunere a ofertelor este 27.07.2020, ora 12:00.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51.

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii.

happy wheels