ÎNCHIRIERE SPAŢII ŞI TERENURI ÎN PIAŢA CENTRALĂ, PIAŢA VALEA ROŞIE, PIAŢA DEZROBIRII ŞI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA

In conformitate cu HCLM 144/2014, HCLM 573/2014, HCLM 67/2015, HCLM 262/2015, HCLM 36/2016, HCLM 162/2017, HCLM 240/2017, HCLM 324/2017, HCLM 379/2017, HCLM 461/2017 si HCLM 19/2018, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice si negocieri directe in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala, Piata Valea Rosie, Piata Dezrobirii si Targul Municipal Craiova, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza :

-negociere directa in data de 15.06.2018, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 45, C19 si nr. 46, C19, conform HCLM 162/2017, poz. cad. nr. 28, C18, conform HCLM 19/2018, spatiului din Hala Carne pozitia cadastrala nr. 20 (zona de comercializare) si 3 (spatiu de depozitare), conform HCLM 36/2016 si terenurilor din Piata Centrala-pozitia cadastrala nr. 75, conform HCLM 19/2018 si Targul Municipal Craiova-poz. cad. 37-zona 4, conform HCLM 342/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 13.06.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 15.06.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 27.06.2018, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 18, conform HCLM 67/2015 si spatiilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 32, C18, conform HCLM 262/2015 si nr. 33, C18 si 34, C18, conform HCLM 573/2014. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 25.06.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 27.06.2018, ora 10:00.

– licitatie publica in data de 29.06.2018, ora 12:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala poz. cad. nr. 29, C18, conform HCLM 144/2014, nr. 38, C19, conform HCLM 36/2016 si pozitiile cadastrala nr. 43, C19 si 44, C19, conform HCLM 461/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 27.06.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 29.06.2018, ora 10:00.

-licitatie publica in data de 02.07.2018, ora 12:00 pentru inchirierea terenurilor din Piata Centrala-pozitiile cadastrale nr. 78, conform HCLM 379/2017 si Piata Dezrobirii-poz. cad. nr 3, conform HCLM 144/2014, precum si terenului din Piata Valea Rosie-poz. cad. nr. 1B, conform HCLM 240/2017. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 28.06.2018-ora 10:00, iar data limita de depunere a ofertelor este 02.07.2018, ora 10:00.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51.

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei, respectiv 1000 lei.

Persoana interesata are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 2 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

Tariful minim pentru inchirierea terenurilor in Targul Municipal Craiova este de 18,00 lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica a terenurilor situate in pietele aflate in propietatea/exploatare SC Piete si Targuri SRL este de 22 lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica a spatiilor situate in pietele aflate in propietatea/exploatare SC Piete si Targuri SRL este de 50 lei/mp/luna.

Tariful minim pentru inchirierea prin licitatie publica pentru boxele situate in Hala Carne din Piata Centrala este de: 50 lei/mp/luna (spatii de comercializare) si 10 lei/mp/luna (spatii de depozitare).

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii Terenuri.

happy wheels