Închiriere prin licitaţie terenuri şi spaţii în pieţe şi în Târgul Municipal Craiova

In conformitate cu HCLM 167/2020 si HCLM 195/2020, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti nr. 51, organizeaza licitatii publice in vederea inchirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piata Centrala, Piata Dezrobirii, Piata Garii, Piata Valea Rosie si Targul Municipal, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, dupa cum urmeaza:

-licitatie publica in data de 23.11.2020, ora 10:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-Hala Carne pozitiile cadastrale nr. 21, 1 si 2, poz. cad. nr. 20 si 3 si nr. 4 si spatiului din Piata Centrala-pozitia cadastrala nr. C26, terenului din Targul Municipal Craiova-pozitia cadastrala nr. 13-zona 3, conform HCLM 167/2020. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 16.11.2020, iar data limita de depunere a ofertelor este 20.11.2020, ora 12:00.

-licitatie publica in data de 25.11.2020, ora 10:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala, pozitiile cadastrale nr. 32-C18, 33-C18, 29-C18, 38-C19, 45-C19, 35-C18 si Piata Garii, pozitia cadastrala nr. A13 si terenurilor din Piata Dezrobirii, pozitia cadastrala nr. 4 si Piata Valea Rosie, poz. cad. nr. 1B, conform HCLM 195/2020. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 18.11.2020, iar data limita de depunere a ofertelor este 24.11.2020, ora 12:00.

-licitatie publica in data de 26.11.2020, ora 10:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala, pozitiile cadastrale nr. 34-C18, 46-C19, 43-C19, 44-C19, 28-C18, conform HCLM 195/2020 si terenurilor din Piata Centrala, pozitiile cadastrale nr. 18, 184, 22 si nr. 16, conform HCLM 195/2020. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 19.11.2020, iar data limita de depunere a ofertelor este 25.11.2020, ora 12:00.

Persoanele juridice interesate, au obligatia de a depune diligentele necesare, astfel incat sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 4 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Orice persoana juridica interesata, care a obtinut un exemplar din documentatia de atribuire are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in aceasta.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51.

Documentatia de participare la licitatia publica se achizitioneaza de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:tr-dolj@just.ro.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitatii.

happy wheels