Închiriere prin licitație spațiu în Piața Brazda lui Novac

          În conformitate cu raportul nr.13699/11.11.2022, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. cu sediul în Craiova, str. Calea București nr. 51, organizează licitație publica în vederea  închirierii pe o perioada de patru ani a spațiului din Piața Brazda lui Novac, aflat în proprietatea SC Piețe și Târguri Craiova SRL, conform contractului de donație nr. 2762/31.10.2022, după cum urmează:

-licitație publică în data de 14.12.2022, ora 10:00 pentru închirierea spațiului, aflat în proprietatea SC Piețe și Târguri Craiova SRL, din Piața Brazda lui Novac, poziția cadastrala nr. 2. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 06.12.2022, iar data limită de depunere a ofertelor este 13.12.2022, ora 16:00.

         Persoanele fizice (producător agricol) și juridice interesate au obligația de a depune diligentele necesare, astfel încât să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Orice persoană fizică (producător agricol) și juridică interesată, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

         Ofertele se depun la sediul SC Piețe și Târguri Craiova SRL, str. Calea București, nr. 51.

         Documentația de participare la licitația publică se achiziționează de la S.C Piețe și Târguri Craiova SRL.

         Instanță competentă în soluționarea litigiilor dintre părți este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:tr-dolj@just.ro.

         Costul caietului de sarcini este de 100 lei și a garanției de participare la licitația publică este de 100 lei.

         Relații suplimentare la sediul S.C Piețe și Târguri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitații.

happy wheels