Închiriere prin licitaţie spaţii şi terenuri în pieţe şi în Târgul Municipal

În conformitate cu HCLM 167/2020, HCLM 156/2021, HCLM 201/2021, HCLM 249/2021 și HCLM 521/2021, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. cu sediul în Craiova, str. Calea București nr. 51, organizează licitații publice în vederea închirierii pe o perioadă de patru ani a terenurilor și spațiilor din Piața Centrală, Piața Gării, Piața Brazda lui Novac, Piața Dezrobirii, Piața Craioviţa Nouă Big, Piața Valea Roșie și Târgul Municipal Craiova, care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova, după cum urmează:

-licitație publică în data de 27.01.2022, ora 10:00 pentru închirierea spațiului din Piață Gării, poziția cadastrală nr. A13, conform HCLM 521/2021si terenurilor din Piață Centrala, pozițiile cadastrale nr. 18, 184, 22 și nr. 16, conform HCLM 156/2021 și Piața Valea Roșie – poziția cadastrală nr. 29, conform HCLM 201/2021. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.01.2022, iar data limită de depunere a ofertelor este 26.01.2022, ora 16:00.
-licitație publică în data de 28.01.2022, ora 10:00 pentru închirierea spațiilor din Piața Centrală – Hala Carne pozițiile cadastrale nr. 21, 1 și 2, poz. cad. nr. 20 și 3, terenurilor din Târgul Municipal Craiova-poziția cadastrală nr. 13-zona 3, conform HCLM 167/2020 și Piața Brazda lui Novac-poziția cadastrală nr. 4, conform HCLM 201/2021 și spațiului din Piața Craioviţa Nouă Big-poziția cadastrală nr. 23, conform HCLM 249/2021. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 19.01.2022, iar data limită de depunere a ofertelor este 27.01.2022, ora 16:00.
-licitație publică în data de 31.01.2022, ora 10:00 pentru închirierea spațiilor din Piața Centrala, pozițiile cadastrale 45-C19, 34-C18, 46-C19, 43-C19, 44-C19 și terenului din Piața Dezrobirii, poziția cadastrală nr. 4, conform HCLM 156/2021. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 20.01.2022, iar data limită de depunere a ofertelor este 28.01.2022, ora 14:00.
Persoanele fizice (producător agricol) și juridice interesate au obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Orice persoană fizică (producător agricol) și juridică interesată, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
Ofertele se depun la sediul SC Piețe și Târguri Craiova SRL, str. Calea București, nr. 51.
Documentația de participare la licitația publică se achiziționează de la S.C Piețe și Târguri Craiova SRL.
Instanța competentă în soluționarea litigiilor dintre părți este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:tr-dolj@just.ro.
Costul caietului de sarcini este de 100 lei și a garanției de participare la licitația publică este de 100 lei.
Relații suplimentare la sediul S.C Piețe și Târguri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitații.

happy wheels