ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE SPAŢII ŞI TERENURI DIN PIEŢE ŞI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA

În conformitate cu HCLM 167/2020, HCLM 156/2021, HCLM 201/2021, HCLM 249/2021 si HCLM 307/2021, SC Piețe si Târguri Craiova SRL cu sediul in Craiova, str. Calea București nr. 51, organizează licitații publice în vederea închirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piața Centrala, Piața Brazda lui Novac, Piața Dezrobirii, Piața Gării, Piața Craiovița Nouă Big si Târgul Municipal Craiova, care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova, după cum urmează:

-licitație publica in data de 12.10.2021, ora 10:00 pentru închirierea spatiilor din Piața Centrala-Hala Carne pozițiile cadastrale nr. 21, 1 si 2, poz. cad. nr. 20 si 3, terenurilor din Târgul Municipal Craiova-poziția cadastrala nr. 13-zona 3, conform HCLM 167/2020 si Piața Brazda lui Novac-poziția cadastrala nr. 4, conform HCLM 201/2021 si spațiului din Piața Craiovița Noua Big-poziția cadastrala nr. 23, conform HCLM 249/2021. Data limita pentru solicitarea clarificărilor este 04.10.2021, iar data limita de depunere a ofertelor este 11.10.2021, ora 16:00.

-licitație publica in data de 14.10.2021, ora 10:00 pentru închirierea spatiilor din Piața Centrala, pozițiile cadastrale 45-C19, 34-C18, 46-C19, 43-C19, 44-C19, 28-C18 si Piața Gării, poziția cadastrala nr. A13 si terenului din Piața Dezrobirii, poziția cadastrala nr. 4, conform HCLM 156/2021. Data limita pentru solicitarea clarificărilor este 06.10.2021, iar data limita de depunere a ofertelor este 13.10.2021, ora 16:00.

-licitație publica in data de 18.10.2021, ora 10:00 pentru închirierea terenurilor din Piața Centrala, pozițiile cadastrale nr. C6-1, C6-2, C6-3, C6-4, C15-1 si C15-2, conform HCLM 307/2021si terenurilor din Piața Centrala, pozițiile cadastrale nr. 18, 184, 22 si nr. 16, conform HCLM 156/2021. Data limita pentru solicitarea clarificărilor este 08.10.2021, iar data limita de depunere a ofertelor este 15.10.2021, ora 14:00.

Persoanele fizice (producător agricol) si juridice interesate au obligația de a depune diligentele necesare, astfel încât sa nu conducă la situația in care documentația de atribuire sa fie pusa la dispoziția sa cu mai puțin de 4 zile lucrătoare înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Orice persoana fizica (producător agricol) si juridica interesata, care a obținut un exemplar din documentația de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse in aceasta.

Ofertele se depun la sediul SC Piețe si Târguri Craiova SRL, str. Calea București, nr. 51.

Documentația de participare la licitația publica se achiziționează de la S.C Piețe si Târguri Craiova SRL.

Instanța competenta in soluționarea litigiilor dintre părți este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:tr-dolj@just.ro.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garanției de participare la licitația publica este de 100 lei.

Relații suplimentare la sediul SC Piețe si Târguri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitații.

happy wheels