ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE SPAŢII ŞI TERENURI DIN PIEŢE ŞI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA

În conformitate cu HCLM 167/2020, HCLM 156/2021 si HCLM 201/2021, S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. cu sediul in Craiova, str.Calea Bucureşti nr. 51, organizează licitaţii publice în vederea închirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor si spatiilor din Piaţa Centrala, Piaţa Valea Roşie, Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa Dezrobirii, Piaţa Gării şi Târgul Municipal Craiova, care aparţin domeniului public al Municipiului Craiova, după cum urmează:

-licitatie publica in data de 20.07.2021, ora 10:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala-Hala Carne pozitiile cadastrale nr. 21, 1 si 2, poz. cad. nr. 20 si 3, terenurilor din Targul Municipal Craiova-pozitia cadastrala nr. 13-zona 3, conform HCLM 167/2020, Piata Valea Rosie-pozitia cadastrala 29 si Piata Brazda lui Novac-pozitia cadastrala nr. 4, conform HCLM 201/2021. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 12.07.2021, iar data limita de depunere a ofertelor este 19.07.2021, ora 12:00.

-licitatie publica in data de 22.07.2021, ora 10:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala, pozitiile cadastrale nr. 32-C18, 33-C18, 29-C18, 38-C19, 45-C19, 35-C18 si Piata Garii, pozitia cadastrala nr. A13 si terenului din Piata Dezrobirii, pozitia cadastrala nr. 4, conform HCLM 156/2021. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 14.07.2021, iar data limita de depunere a ofertelor este 21.07.2021, ora 12:00.

-licitatie publica in data de 26.07.2021, ora 10:00 pentru inchirierea spatiilor din Piata Centrala, pozitiile cadastrale nr. 34-C18, 46-C19, 43-C19, 44-C19, 28-C18, conform HCLM 156/2021si terenurilor din Piata Centrala, pozitiile cadastrale nr. 18, 184, 22 si nr. 16, conform HCLM 156/2021. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 16.07.2021, iar data limita de depunere a ofertelor este 23.07.2021, ora 12:00.

Persoanele fizice (producător agricol) şi juridice interesate au obligaţia de a depune diligentele necesare, astfel încât sa nu conducă la situaţia in care documentaţia de atribuire sa fie pusa la dispoziţia sa cu mai putin de 4 zile lucrătoare înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Orice persoana fizica (producător agricol) şi juridica interesata, care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51.

Documentaţia de participare la licitaţia publica se achiziţionează de la S.C Pieţe si Târguri Craiova SRL.

Instanta competenta în soluţionarea litigiilor dintre părţi este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:tr-dolj@just.ro.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei.

Relaţii suplimentare la sediul S.C Pieţe si Târguri Craiova SRL sau la telefon 0251/410696, Compartimentul Licitaţii.

happy wheels