ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE DE SPAŢII ŞI TERENURI DIN PIEŢE ŞI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA

În conformitate cu HCLM 167/2020, HCLM 156/2021, HCLM 201/2021, HCLM 249/2021 si HCLM 307/2021, S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. cu sediul în Craiova, str. Calea Bucureşti nr. 51, organizează licitaţii publice în vederea închirierii pe o perioada de patru ani a terenurilor şi spatiilor din Piaţa Centrala, Piata Brazda lui Novac, Piaţa Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Craiovita Noua Big şi Târgul Municipal Craiova, care apartin domeniului public al Municipiului Craiova, după cum urmează:

-licitaţie publica în data de 12.11.2021, ora 10:00 pentru închirierea spatiilor din Piata Centrala-Hala Carne pozitiile cadastrale nr. 21, 1 si 2, poz. cad. nr. 20 si 3, terenurilor din Targul Municipal Craiova-pozitia cadastrala nr. 13-zona 3, conform HCLM 167/2020 si Piata Brazda lui Novac-pozitia cadastrala nr. 4, conform HCLM 201/2021 si spatiului din Piata Craiovita Noua Big-pozitia cadastrala nr. 23, conform HCLM 249/2021. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 04.11.2021, iar data limita de depunere a ofertelor este 11.11.2021, ora 16:00.

-licitaţie publica în data de 15.11.2021, ora 10:00 pentru închirierea spaţiilor din Piaţa Centrala, poziţiile cadastrale 45-C19, 34-C18, 46-C19, 43-C19, 44-C19, 28-C18 si Piaţa Garii, pozitia cadastrala nr. A13 si terenului din Piata Dezrobirii, pozitia cadastrala nr. 4, conform HCLM 156/2021. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 05.11.2021, iar data limita de depunere a ofertelor este 12.11.2021, ora 14:00.

-licitaţie publică in data de 17.11.2021, ora 10:00 pentru inchirierea terenurilor din Piaţa Centrala, pozitiile cadastrale nr. C6-2, C15-1 si C15-2, conform HCLM 307/2021si terenurilor din Piaţa Centrala, pozitiile cadastrale nr. 18, 184, 22 si nr. 16, conform HCLM 156/2021. Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 09.11.2021, iar data limita de depunere a ofertelor este 16.11.2021, ora 16:00.

Persoanele fizice (producător agricol) şi juridice interesate au obligaţia de a depune diligentele necesare, astfel încât sa nu conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de 4 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Orice persoana fizica (producator agricol) si juridica interesata, care a obtinut un exemplar din documentatia de atribuire are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in aceasta.

Ofertele se depun la sediul SC Piete si Targuri Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, nr. 51.

Documentaţia de participare la licitaţia publică se achiziţionează de la S.C Piete si Targuri Craiova SRL.

Instanta competenta in solutionarea litigiilor dintre parti este Tribunalul Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:tr-dolj@just.ro.

Costul caietului de sarcini este de 100 lei si a garantiei de participare la licitatia publica este de 100 lei.

Relatii suplimentare la sediul S.C Piete si Targuri Craiova SRL sau la telefon 0251/410.696, Compartimentul Licitaţii.

happy wheels