Furnizare deseuri colectate din punctele de lucru ale SC Piete si Targuri Craiova SRL

INVITATIE PARTICIPARE DESEURI

CAIET DE SARCINI DESEURI

 

happy wheels