Examen de promovare în grad profesional imediat superior

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru salariatii cu functii de executie din cadrul societatii care indeplinesc conditiile pentru promovare in domeniile in care acestia isi desfasoara activitatea.

I. ORGANIZAREA CONCURSULUI

1 Inscrierea la examen se va face pana la data de 16.01.2020, orele 10.00.

2.Proba scrisa va avea loc in data de 23.01.2020 orele.10.00.

II. In vederea inscrierii la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut salariatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele CONDIŢII GENERALE CUMULATIVE:

1. Sa fi obtinut calificativul foarte bine la evaluarea anuala a performantelor individuale cel putin de doua ori in ultimii trei ani

2. Sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata

III. DOSARUL DE EXAMEN trebuie sa contina:

1. cerere de inscriere la examen;

2. copii dupa fisele de evaluare cu calificativele obtinute de salariat in ultimii 3 ani.

3. o adeverinta care sa ateste vechimea in grad

Lista salariatilor care participa la examen va fi afisata la sediu in data de 16.01.2020, orele 13.00, in urma verificarii dosarelor de inscriere.

happy wheels