CERERE DE OFERTĂ: SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII:

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL doreşte să achiziţioneze servicii medicale de Medicina Muncii pentru toţi salariaţii societăţii. Prestarea acestor servicii de Medicina Muncii cuprinde: controlul medical şi examinarea medicală, evidenţierea factorilor de risc, evaluarea riscurilor pentru îmbolnăvirile profesionale întocmirea dosarului medical şi încheierea fişelor de aptitudine, consultanţă în domeniu etc. Controlul medical trebuie să includă: control la angajare, control periodic, control de adaptare în muncă, examinare medicale la reluarea activităţii, consultanţă pe probleme de igienă şi sănătate în muncă. Examenele medicale sunt cele stabilite în HG nr. 355/2007.

Preţurile consultaţiilor şi investigaţiilor vor fi calculate pentru fiecare salariat care a efectuat examen medical. Ofertele se vor depune până la data de 24.04.2015, ora 15.30, la sediul SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL, din Craiova, strada Calea Bucureşti, nr. 51 – Piaţa Centrală.

Informaţii suplimentare cu privire la înscrierea la licitaţie, actele necesare, achiziţionarea caietului de sarcini etc. pot fi obţinute la telefon 0251.410.696 sau direct la Biroul Achiziţii, din cadrul societăţii noastre.

happy wheels