AMENAJARE PARCARE AUTO, ZONA N-V PIAŢA CENTRALĂ – EXECUŢIE

INVITATIE FORMULARE Caiet de sarcini RECTIFICAT DOCUMENTE NECESARE LICITATIE

AMENAJARE PARCARE AUTO, ZONA N-V PIAŢA CENTRALĂ – EXECUŢIE

Invitatie de participare+Formulare Caiet de sarcini

ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE PERIFERICE TIP MULTIFUNCŢIONALĂ LASER

Invitatie de participare – Achizitie multifunctionale laser Formulare-Achizitie multifunctionale laser Caiet de sarcini – Achizitie multifunctionale laser

ACHIZIŢIE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE LUCRU ŞI PROTECŢIE

Caiet de sarcini – Achizitie echipament individual de lucru Formulare-Achizitie echipament individual de lucru Invitatie de participare – Achizitie echipament individual de l

ACHIZIŢIE SERVICII DE VERIFICARE ŞI REPARARE A CÂNTARELOR

Formulare RR Caiet de sarcini si invitatie de participare