ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE PERIFERICE TIP MULTIFUNCŢIONALĂ LASER

Invitatie de participare – Achizitie multifunctionale laser Formulare-Achizitie multifunctionale laser Caiet de sarcini – Achizitie multifunctionale laser

ACHIZIŢIE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE LUCRU ŞI PROTECŢIE

Caiet de sarcini – Achizitie echipament individual de lucru Formulare-Achizitie echipament individual de lucru Invitatie de participare – Achizitie echipament individual de l

ACHIZIŢIE SERVICII DE VERIFICARE ŞI REPARARE A CÂNTARELOR

Formulare RR Caiet de sarcini si invitatie de participare

ACHIZIŢIE SERVICII DE ASIGURARE A CLĂDIRILOR

Formulare asigurare cladiri Caiet sarcini asigurare cladiri Invitatie participare asigurare cladiri

Achiziţie Servicii de întreţinere, dezvoltare şi găzduire site

Formulare Caiet sarcini site Invitatie participare site