GHID PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI: COMERCIALIZARE LEGUME-FRUCTE ÎN PIEŢE

GHID PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI: COMERCIALIZARE LEGUME-FRUCTE ÎN PIEŢE

Producătorii agricoli îşi pot comercializa produsele (legume-fructe) menţionate pe atestatul de producător în următoarele variante:

Comercializarea pe bază de Plată Zilnică:

Producătorii agricoli care fac dovada acestei calităţi pot să-şi comercializeze ocazional produsele în pieţele noastre prin plată zilnică, pe bază de bon fiscal. Pentru aceasta, trebuie să solicite inspectorului din piaţă (administratorul pieţei) repartizarea unui loc de comercializare (masă). Repartizarea se face în limita locurilor disponibile, iar taxarea producătorilor se va face zilnic, cu casa de marcat, de către inspectorii sau casierii-încasatori din fiecare piaţă.

Comercializarea pe bază de Acord de Rezervare:

Producătorii agricoli care doresc rezervarea unui loc (masă) din piaţă pe o perioadă determinată vor depune o cerere de rezervare la care vor anexa, în copie, următoarele documente, în vederea eliberării unui acord scris, pentru rezervarea locului solicitat, cu plata anticipată a rezervarii:

  • copie Act de identitate;
  • copie Atestat de producător valabil;
  • copie de pe prima pagină a Carnetului de comercializare.

Un loc poate fi rezervat pentru cel puţin o lună, nu se vor accepta rezervări pe o perioadă mai mică de o lună de zile.

Pe lângă plata rezervării, producătorul agricol trebuie să plătească taxa zilnică cuvenită locului rezervat, dar numai pentru zilele în care vine efectiv în piaţă să-şi comercializeze produsele.

Rezervarea este valabilă pe perioada acordului de rezervare, însă numai până la ora 9.00 a fiecărei zile. După această oră, locul poate fi atribuit de inspectorul din piaţă (administratorul pieţei) altui comerciant, pe bază de taxă zilnică.

Este interzisă subînchirierea totală sau parţială a locului de comercializare de către titularul rezervării.

Puteţi descărca de aici formularul pentru Cerere rezervare producători agricoli legume/fructe.

Comercializarea pe bază de Acord de Comercializare:

Producătorii agricoli au şi posibilitatea încheierii unui acord de comercializare pentru locul/locurile de comercializare dorite.

Acordul este întocmit în baza unei cereri-tip, însoţite de următoarele documente:

  • copie Act de identitate;
  • copie Atestat de producător valabil;
  • copie de pe prima pagină a Carnetului de comercializare.

Acordurile se încheie începând cu data solicitată în cerere, pentru perioada solicitată. Această perioadă nu poate să depășească data de 31 decembrie a anului în care se face solicitarea.

Dacă perioada solicitată este mai mică de o lună de zile, taxa de comercializare va fi achitată anticipat.

Nu se eliberează acorduri pentru comercianţii care au datorii neachitate în termen fată de SC Piețe și Târguri Craiova SRL.

Puteţi descărca de aici formularul pentru Cerere comercializare legume-fructe pe bază de acord producători agricoli.

Alte documente utile:

Cerere reziliere acord producători agricoli.