GHID PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI: COMERCIALIZARE LEGUME-FRUCTE EN-GROS

GHID PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI: COMERCIALIZARE LEGUME-FRUCTE EN-GROS

Comercializarea de legume-fructe en-gros este posibilă doar în sectorul anume destinat acestei activităţi din Târgul Municipal Craiova.

Producătorii agricoli îşi pot comercializa en-gros produsele (legume-fructe) menţionate pe atestatul de producător în următoarele variante:

Comercializarea pe bază de Plată Zilnică:

Producătorii agricoli care fac dovada acestei calităţi pot să-şi comercializeze ocazional produsele în pieţele noastre prin plată zilnică, pe bază de bon fiscal. Pentru aceasta, trebuie să solicite inspectorului din piaţă (administratorul pieţei) repartizarea unui loc de comercializare. Repartizarea se face în limita locurilor disponibile, iar taxarea producătorilor se va face zilnic, cu casa de marcat, de către inspectorii sau casierii-încasatori din Târgul Municipal Craiova.

Comercializarea pe bază de Acord de Comercializare:

Producătorii agricoli au şi posibilitatea încheierii unui acord de comercializare pentru locul/locurile de comercializare dorite, în vederea comercializării en-gros de fructe/legume în Târgul Municipal Craiova.

Acordul este întocmit în baza unei cereri-tip, însoţite de următoarele documente:

  • copie Act de identitate;
  • copie Atestat de producător valabil;
  • copie de pe prima pagină a Carnetului de comercializare.

Acordurile se încheie începând cu data solicitată în cerere, pentru perioada solicitată. Această perioadă nu poate să depășească data de 31 decembrie a anului în care se face solicitarea.

Dacă perioada solicitată este mai mică de o lună de zile, taxa de comercializare va fi achitată anticipat.

Nu se eliberează acorduri pentru comercianţii care au datorii neachitate în termen fată de SC Piețe și Târguri Craiova SRL.

Puteţi descărca de aici formularul pentru Cerere comercializare legume-fructe pe bază de acord producători agricoli.

Alte documente utile:

Cerere reziliere acord producători agricoli.