ACHIZIŢIE SERVICII DE ASIGURARE A CLĂDIRILOR

Formulare asigurare cladiri Caiet sarcini asigurare cladiri Invitatie participare asigurare cladiri

Achiziţie Servicii de întreţinere, dezvoltare şi găzduire site

Formulare Caiet sarcini site Invitatie participare site

Achiziţie Servicii de monitorizare, intervenţie şi mentenanţă a sistemului de alarmă pentru obiectivul Casieria centrală din Piaţa Centrală Craiova

Caiet sarcini sistem alarmare Formulare Invitatie participare sistem alarmare

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: AMENAJARE PARCARE AUTO PIAŢA CENTRALĂ

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL face public faptul ca doreste sa realizeze investitia ,,Amenajare parcare auto, zona de N-V Piata Centrala -executie” la intrarea din Strada Nicolae Balcescu, in suprafata de 328,63 mp. Valoarea estimata a investitiei este de 40.000 lei fara TVA. Prin urmare cei ce doresc sa obtina informatii privind inscrierea la licitatie […]

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: ACHIZIŢIE CONSUMABILE CASE DE MARCAT

1) Autoritatea contractanta: SC Piete si Targuri Craiova SRL, C.U.I RO 28001235, strada Calea Bucuresti ,Nr.51,Craiova, jud. Dolj, telefon/ fax:0251 410 696, e-mail pietecraiova@yahoo.com. 1)Denumire contract:Achizitie consumabile pentru aparate electronice de marcat fiscale 2)Tip contract: contact de furnizare 3)Modalitatea de atribuire:contract de achizitii publice 4)Obiectul contractului:Achizitie consumabile pentru aparate electronice de marcat fiscale conform caiet sarcini […]