Achiziţie Servicii de întreţinere, dezvoltare şi găzduire site

Formulare Caiet sarcini site Invitatie participare site

Achiziţie Servicii de monitorizare, intervenţie şi mentenanţă a sistemului de alarmă pentru obiectivul Casieria centrală din Piaţa Centrală Craiova

Caiet sarcini sistem alarmare Formulare Invitatie participare sistem alarmare

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: AMENAJARE PARCARE AUTO PIAŢA CENTRALĂ

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL face public faptul ca doreste sa realizeze investitia ,,Amenajare parcare auto, zona de N-V Piata Centrala -executie” la intrarea din Strada Nicolae Balcescu, in suprafata de 328,63 mp. Valoarea estimata a investitiei este de 40.000 lei fara TVA. Prin urmare cei ce doresc sa obtina informatii privind inscrierea la licitatie […]

INVITAŢIE DE PARTICIPARE: ACHIZIŢIE CONSUMABILE CASE DE MARCAT

1) Autoritatea contractanta: SC Piete si Targuri Craiova SRL, C.U.I RO 28001235, strada Calea Bucuresti ,Nr.51,Craiova, jud. Dolj, telefon/ fax:0251 410 696, e-mail pietecraiova@yahoo.com. 1)Denumire contract:Achizitie consumabile pentru aparate electronice de marcat fiscale 2)Tip contract: contact de furnizare 3)Modalitatea de atribuire:contract de achizitii publice 4)Obiectul contractului:Achizitie consumabile pentru aparate electronice de marcat fiscale conform caiet sarcini […]

CERERE DE OFERTĂ: Servicii de reparare şi întreţinere case de marcat

S.C PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL doreste sa achizitioneze ‚,Servicii de reparare si de intretinere a caselor de marcat “ . Prin urmare cei ce doresc sa obtina informatii privind inscrierea la licitatie , acte necesare, caiet de sarcini, etc., sunt rugati sa solicite informatii la sediul societatii SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, din […]