SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT ELIMINARE DEŞEURI VETERINARE

Caiet de sarcini Invitatie de participare

REALIZARE ACOPERIŞURI PLATOURI PIAŢA CENTRALĂ ZONA DE VEST

Anunt acoperisuri apr Documente şi formulare de participare Contract acoperis piata centrala CAIETE SARCINI Planse

ACHIZIŢIE SERVICII DE VERIFICARE, ÎNCĂRCARE ŞI REPARAŢII STINGĂTOARE

Invitatie de participare + formulare Caiet de sarcini

REALIZARE ACOPERIŞURI PLATOURI PIAŢA CENTRALĂ ZONA DE VEST

ANUNT Documente si formulare de participare Contract acoperis piata centrala CAIETE SARCINI Planse

ACHIZITIE SERVICII AUDIT STATUTAR ANUL 2015

Invitatie participare Formulare Caiet de sarcini