AMENAJARE PARCARE AUTO, ZONA N-V PIAŢA CENTRALĂ – EXECUŢIE

INVITATIE AMENAJARE PARCARE Caiet de sarcini FORMULARE

Achiziţie echipament individual de lucru si protectie

Invitatie de participare+Formulare echipament Caiet de sarcini echipament individual de lucru si protectie

AMENAJARE PARCARE AUTO, ZONA N-V PIAŢA CENTRALĂ – EXECUŢIE

INVITATIE FORMULARE Caiet de sarcini RECTIFICAT DOCUMENTE NECESARE LICITATIE

AMENAJARE PARCARE AUTO, ZONA N-V PIAŢA CENTRALĂ – EXECUŢIE

Invitatie de participare+Formulare Caiet de sarcini

ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE PERIFERICE TIP MULTIFUNCŢIONALĂ LASER

Invitatie de participare – Achizitie multifunctionale laser Formulare-Achizitie multifunctionale laser Caiet de sarcini – Achizitie multifunctionale laser