PIAŢA CENTRALĂ

PIAŢA CENTRALĂ

Piaţa Centrală este o piaţă permanentă, specificul acesteia fiind de piaţă mixtă cu structuri de vânzare destinate comercializării produselor alimentare și nealimentare şi servicii specifice pieţelor agroalimentare, comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, cărnii și produselor din carne, ouă, miere și produselor apicole, produselor conservate, flori naturale și artificiale, lumânări, difuzare presă, produse nealimentare, bunuri de larg consum, articole de uz gospodăresc, expoziții, etc.

Orarul de funcţionare este zilnic:

Program de iarnă (Decembrie – Februarie)

• Luni – Vineri : 07.00 – 19.00

• Sâmbătă – Duminică : 07.00 – 16.00

Program de vară (Martie – Noiembrie)

• Luni – Vineri : 07.00 – 20.00

• Sâmbătă – Duminică : 07.00 – 16.00

Programul de acces în piață al mijloacelor de transport pentru aprovizionare cu marfă (inclusiv agenții economici care se aprovizionează prin Piața Centrală pentru spațiile și terenurile proprietate a acestora) este :

• Luni – Vineri între orele 05.00 – 08.30 12:30 – 13:30 17.00 – 19.00

• Sâmbătă și Duminică între orele 05.00 – 08.30 14.00 – 16.00

Program de acces în incinta parcării cu plată din Piața Centrală – Zona Nord

• Luni – Vineri între orele 07.00 – 19.00

• Sâmbătă și Duminică între orele 07.00 – 17.00

Accesul pentru aprovizionare se face prin punctul de control din Str. Nicolae Bălcescu. Staționarea în piață după programul de aprovizionare (încarcare-descărcare mărfuri) va fi taxată conform HCL în vigoare privitoare la impozitele și taxele locale. Excepție de la programul prezentat fac autovehiculele care transportă carne și produse din carne, produse lactate, ouă, pește, prăjituri și produse de patiserie.

Căi principale de acces:

• la sud – str. Calea București

• la nord – str. Vasile Alecsandri

• la est – str. Frații Golești

• la vest – str. N.Bălcescu.

Piaţa dispune de o parcare proprie amplasată în partea de Nord. Accesul utilizatorilor se face din strada Vasile Alecsandri printr-un punct de control unde se efectuează taxarea acestora ; În partea de Sud a parcării există și o cale suplimentară de evacuare pentru situații de urgență ;

Sectorizarea platoului pieţei pe specific de produse comercializate

Suprafaţa destinată comercializării pentru producători agricoli și agenți economici, în cadrul pieţei, funcţionează în sectoare distincte, amenajate corespunzător pentru vânzarea de:

-legume

-fructe

-produse de uz gospodăresc, bunuri de larg consum

-produse alimentare preambalate

-produse nealimentare

-lapte și preparate din lapte

-difuzare presa

-oua

-lumânări

-flori naturale și artificiale

-miere și produse apicole

-produse artizanale și mesteșugărești

Piaţa Centrală dispune de:

-Hala mare agroalimentară, ce cuprinde trei sectoare A, B și C – zona centrală a pieței

-Hala mică, ce cuprinde sectorul D unde se comercializează produse meșteșugărești, articole de pescuit și accesorii animale și pasări de companie, flori naturale sau artificiale – partea de N-V a pieței

-În cadrul sectorul D este amenajat un spațiu închis, delimitat, destinat vânzării de oua Hala de produse lactate ce cuprinde sectorul L – în partea de N a pieței

-Hala de carne – în partea de N-E a pieței

-În exteriorul Halei 3 sunt amplasate tonete/mese în trepte pentru comercializarea bunuri de larg consum, articole de uz casnic

-Hala 1 produse alimentare și nealimentare (C18) – în partea de NE a pieței

-Hala 2 produse alimentare și nealimentare (C19) – în partea de E a pieței

-Hala 3 produse alimentare și nealimentare (C20) – în partea de SE a pieței

În Piața Centrală, sectorizarea este făcută astfel :

1. Hala mare agroalimentară cuprinde un număr de 757 locuri destinate comercializării produselor agroalimentare de către producători agricoli și agenți economici impartită în trei sectoare, sector A = 244 locuri , sector B = 271 locuri, sector C = 242 locuri (numărul locurilor de comercializare poate varia în funcție de reorganizarea și aranjarea acestora).

2. Hala mică – sectorul D are locuri destinate comercializării produselor meșteșugărești, articole de pescuit, articole și accesorii pentru pasări și animale de companie, flori naturale și artificiale, spații comerciale în suprafață de 82,72 mp., pe baza de Contract închiriere.

3. Hala pentru comercializarea produselor lactate – sector L dispune de un număr de 58 de locuri special amenajate (vitrine frigorifice sau mese tip galantar) în vederea desfacerii produselor lactate, vestiare, grup social.

4. Hala de carne dispune de un număr de 9 spatii de comercializare a produselor din carne și dotări specifice respectiv spații de depozitare (camere frigorifice ), vestiare, grup social .

5. Hala 1 produse alimentare și nealimentare (C18) – 8 spații comerciale

6. Hala 2 produse alimentare și nealimentare (C19) – 12 spații comerciale

7. Hala 3 produse alimentare și nealimentare (C20) – 34 locuri

8. În exteriorul halei mari agroalimentare și halei mici (sector D) sunt prevăzute locuri amenajate pentru comercializare produse agroalimentare – sector E.

9. În exteriorul halelor sunt prevăzute locuri amenajate și neamenajate, tarabe sau tonete, mese în trepte pentru comercializarea bunurilor de larg consum, flori, lumânări, difuzare presa, articole artizanale, tonomate, automate, aparate de înghețată și altele, în limita spațiului disponibil și fară a afecta căile de acces

10. În interiorul halei mari agroalimentare, precum și în interiorul halei mici sunt prevăzute locuri pentru tonomate și automate, în limita spațiului disponibil și fără a afecta căile de acces.

11. În cazuri excepționale se pot amenaja și atribui locuri de vânzare compuse din container + masă pliantă, în vederea comercializării produselor agroalimentare și în exteriorul halelor agroalimentare din incinta pieței pentru producătorii agricoli/agenții economici ce comercializează pepeni verzi, varză sau (în perioada sărbătorilor de Crăciun) pomi de Crăciun.

12. În cazuri excepționale se pot amenaja și atribui locuri de vânzare în vederea comercializării produselor ocazionale și anume mărțișoare, sorcove, ornamente și altele.