Legislatie

Legislatie

HCLM Craiova nr. 24/04.02.2011 privind înfiinţarea SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL

HCLM Craiova nr. 119/31.03.2011 de aprobare a Regulamentelor de Funcţionare ale Pieţei Centrale, Pieţei Brazda lui Novac, Pieţei Gării şi Pieţei 1 Mai din municipiul Craiova

HCLM Craiova nr. 10/26.01.2012 de aprobare a Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Pieţei Valea Roşie şi al Pieţei Craioviţa Nouă-Big

HCLM Craiova nr. 785/19.12.2013 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice şi private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2014

HCLM Craiova nr. 846/19.12.2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova

HCLM Craiova nr. 71/14.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL, pe anul 2014

HCLM Craiova nr. 149/27.03.2014 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între Municipiul Craiova şi SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 642/18.12.2014 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice si private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2015

HCLM Craiova nr. 48/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015

HCLM Craiova nr. 474/17.12.2015 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2016

HCLM Craiova nr. 495/17.12.2015 privind concesionare unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. (Târg Gerota I)

  HCLM Craiova nr. 23/28.01.2016 privind preluarea din exploatarea S.C.Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a unor bunuri (Piaţa Brestei)

HCLM Craiova nr. 61/08.02.2016 privind concesionarea, către S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 7 (Târg Gerota II)

HCLM Craiova 68/25.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016

HCLM Craiova nr. 83/25.02.2016 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova

HCLM Craiova nr. 109/31.03.2016 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016

HCLM Craiova nr. 216/15.12.2016 privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2017

HCLM Craiova nr. 27/2017 privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public, situat în str. Dimitrie Gerota, nr. 7 (Târg Gerota III)

Hotararea AGA nr. 6 din 07.08.2017

HCLM Craiova nr. 36/2017 privind desemnarea domnului Mărăcine Alin Mădălin în funcţia de administrator al SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL

HCLM Craiova nr. 305/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Pieţe si Târguri Craiova SRL, pe anul 2017

HCLM Craiova nr. 324/2017 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri/spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova si Târgul Municipal Craiova

HCLM Craiova nr. 333/2017 aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova si din Târgul Municipal Craiova, începând cu data de 01 octombrie 2017

Hotararea AGA 10 din 2017